Ročníková strategie

Ročníková strategie pro studenty čtyřletého studia

Rozvíjej svou osobnost po celou dobu studia!

Já a třída

Třídnické hodiny

 • Tvoř třídní kolektiv, vztah s třídním učitelem a své studijní prostředí.

Třídní výlety

 • Utužuj svůj kolektiv, poznej svou třídu z jiné stránky než školní.

Můj gympl

Studentský parlament

 • Formuj své školní prostředí tak, aby bylo tvořivé a inspirující.
 • Organizuj akce, zapoj se do charity, vyjadřuj veřejně své názory a postoje.

DofE (Cena Vévody z Edinburghu)

 • Rozviň svůj talent, věnuj se sportu a dobrovolnictví a jeď na dobrodružnou expedici.

Křenoviny

 • Staň se členem redakční rady, piš, ilustruj, organizuj a vydávej školní časopis.

PoŠkole

 • Poznávej svou školu, spolužáky, učitele a zajímavá témata na úterních workshopech.
 • Prohlubuj znalosti a vnímej své okolí. Otevři se zkušenostem našich absolventů, odborníků z praxe nebo vysokoškolských pedagogů.
 • Inspiruj se při hledání svého zaměření a výběru vysoké školy.

Školní sbor

 • Scházej se každý týden se spolužáky různých ročníků a zpívej, užij si víkendová soustředění a zazáři s nimi na vánočním koncertu a školní akademii.

Barevný den

 • Vyber si z barevné nabídky a užij si netradiční den na konci školního roku podle svých představ se spolužáky různých ročníků.

Co křen to anděl

 • Užij si Letní den na Křence a pomáhej v rámci charitativní dražby.

Proti sobě a přesto spolu

 • Zažij mezitřídní závod dračích lodí na Brněnské přehradě a podpoř nadační fond Krtek.

Já ve společnosti

Divadelní představení

 • Žij kulturou a zamiluj si divadlo.

Besedy s významnými osobnostmi

 • Užij si čtení známých literárních osobností, ptej se politiků i osobností z veřejného života.

Studentské volby

 • Zapoj se do společenského života a buď aktivní při prosazování svého názoru.

Já ve světě

Výměnné pobyty

 • Naplánuj si výměnný pobyt v německém Stuttgartu s partnerskou školou Leibnitz Gymnasium, v ruském Dzeržinsku, ve Francii nebo Anglii.

Vánoční Vídeň

 • Užij si celoškolní akci, procvič si cizí jazyk a poznávej naše sousedy.

Historické exkurze

 • Vělička, Krakov nebo Drážďany, Budapešť.

Přírodovědná Vídeň

 • Objev ve Vídni přírodovědná muzea ( Haus des Meeres – Aqua Terra Zoo , Technické a Přírodovědné muzeum).

Soutěžení

Předmětové olympiády i netradiční soutěže

 • Olympiády, SOČ, YPEF, Jugend debatiert, Euroscola, Pražský studentský summit, sudoku, piškvorky, šachy, Bohatství země…
 • Objevuj a posouvej své hranice. Zjisti na co máš, v čem jsi dobrý a co Tě baví.

Sportovní aktivity

 • Reprezentuj školu dle svého nadání a nadšení.
 • Získej účast na výběrových akcích (fitness, wakeboard).
 • Užij si mezitřídní klání ve volejbalu, basketbalu, futsalu a florbalu.
 • Vychutnej si celoškolní sportovní svátky – Křenkacup (mezitřídní volejbal s učiteli), Studentská laťka (skok vysoký), Vánoční turnaj v badmintonu.
1. ročník – Nastartuj své studium.

Adaptační kurz

Vytvoř si se spolužáky dobrý kolektiv, který bude tvořivým prostředím pro Tvé studium.

Jak se správně učit

Získej správné učební návyky potřebné pro Tvé budoucí studium na workshopu s psychologickým poradcem.

Atletické testy

Otestuj se ve sprintu i vytrvalosti.

Lyžařský kurz

Sportuj, bav se a rozvíjej přátelství.

Moje věda

Vzdělávej se nejen ve škole, ale také v odborných institucích.

Exkurze do Planetária M. Koperníka v Brně

 • Do tajů Vesmíru pronikni nejen teoreticky, ale i s využitím nejmodernějšího přístroje.

Sestroj si svoji mapu

 • Staň se kartografem a zmapuj část obce, vytvoř projekt se sociologickým průzkumem.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

 • Navštiv botanickou zahradu a nauč se určovat rostliny.

Terénní cvičení z biologie

 • Poznej lokalitu Hády po biologické stránce a připrav si dobré znalosti pro přípravu herbáře.

VIDA

 • Užij si vědecký zábavný park.

Moravské zemské muzeum – oddělení botaniky

 • Inspiruj se pro tvorbu herbáře přednáškou a praktickými ukázkami.
 • Zdokonal se při určování mechorostů s odborníkem na bryologii.

Kultura a společnost

Zažij se školou zajímavé společenské události a objevuj naší historii kolem sebe.

Anthropos a Archeopark Pavlov

Carnuntum – římský tábor

Exkurze do Památníku Bible Kralické

 • Nahlédni do naší historie.
2. ročník – Otevři se a správně se rozhoduj.

Moje profilace

Připrav se na profilaci své výuky.

Workshop sociálních kompetencí (Mgr. Vaněk)

 • Pracuj na sobě při uvědomování si vlastních cílů a objevování růstového potenciálu.

Science slam

 • Mluv s vědci a poznej jejich každodenní práci.

Exkurze do nadnárodní firmy (ABB)

 • Udělej si obrázek, co je potřeba získat pro budoucí uplatnění v praxi.
 • Co Ti nabídnou komerční firmy a jaký bude Tvůj přínos pro ně.

Volba seminářů pro 3. ročník

 • Zaměř si své studium ve třeťáku a rozšiř své znalosti.
 • Vyzkoušej psychologický test zaměřený na volbu povolání.

Odborná práce (SOČka)

Rozhodni se pro téma odborné práce, které rozšíří Tvé obzory a umožní je správně rozvinout ve třetím ročníku.

FCE (First Certificate in English)

Zdokonal se ve své angličtině na úroveň B2.

Moje věda

Vzdělávej se nejen ve škole, ale také v odborných institucích.

Ústav přístrojové techniky

 • Poznávej a uč se v rámci Týdne vědy a techniky, pomůže Ti to při volbě odborné práce

Moravské zemské muzeum – Oddělení mykologie

 • Zaměř se na poznávání našich hub a vyzkoušej si své znalosti v praxi.

Hornické muzeum Landek park Ostrava

 • Fárej do dolu J
 • Seznam se s expozicí báňského záchranářství a propoj své přírodovědné dovednosti z výuky.
 • Poznej Dolní Vítkovice – oblast výroby železa.

Přednáška z PřF MU na téma Mrazivý dusík

 • Objevuj pozoruhodné vlastnosti dusíku a světa nízkých teplot.

Přírodovědná Vídeň

 • Objev ve Vídni přírodovědná muzea ( Haus des Meeres – Aqua Terra Zoo , Technické a Přírodovědné muzeum)

Kultura a společnost

Zažij se školou zajímavé společenské události a objevuj naší historii kolem sebe.

Taneční kurz

 • Tanči, poznej své spolužáky úplně jinak, seznamuj se napříč školami, prožij prodloužené i se svými učiteli.

Anglické divadlo

 • Užij si kulturní zážitek v cizím jazyce.

Návštěva Janáčkova muzea

 • Poznej zblízka život výjimečného skladatele a významné osobnosti.

Středověké město (Tachov, Tábor, Plzeň, Žďár nad Sázavou)

Eko

Ekokurz

 • Zkoumej ekosystémy a technologie 21. století během třídenního intenzivního kurzu v prostředí Moravského krasu.

Exkurze do čističky odpadních vod a brněnské spalovny SAKO

 • Aplikuj své znalosti, poznej důkladně své okolí a všechny interakce v něm.
3. ročník – Zaměř se a přemýšlej!

Odborná práce (SOČka)

Dej se do psaní své odborné práce v rámci semináře.

Zkombinuj odborné znalosti, zpracování textu a informační dovednosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatni při veřejné prezentaci.

Využij možnost uspět v soutěžních kolech a získej výhody při přijetí na VŠ.

Volba seminářů pro 4. ročník, GAUDEAMUS

Už víš, z čeho budeš maturovat a kam se chystáš?

Získávej informace, navštiv veletrh vysokých škol, využij svých zkušeností získaných na gymplu a rozhodni se správně.

FCE (First Certificate in English)

Slož mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku a získej výhody pro další studium.

Přírodní vědy

Ústav přístrojové techniky

 • Poznávej a uč se v rámci Týdne vědy a techniky.

Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a vodního díla Dalešice

 • Vytvářej si souvislosti mezi znalostmi a praktickým světem v oblasti energetiky.

Přednáška z PřF MU na téma Pozoruhodný křemík

 • Objevuj svět polovodičů.

Pivovar Starobrno

 • Poznej biotechnologii v praxi, proces kvašení, výrobu piva.

Transfúzní a tkáňové oddělení – Fakultní nemocnice Brno

 • Prožij pár hodin v běžném provozu transfúzního oddělení, získej tak informace o přípravě krevních derivátů a možnosti darování krve.
 • Anatomický ústav lékařské fakulty MU
  • Zúčastni se exkurze zaměřené na orgánové soustavy člověka, seznam se s různými deformitami a vývojovými poruchami.
 • Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje
  • Podívej se na dispečink, kde jsou přijímány hovory, seznam se s vybavením sanitky.

Multimediální projekce o vzdálených krajinách

 • Ochutnej vůni exotiky a sdílej exkluzivní zážitky z cest dobrodruha Adama Lelka.

Sportovní kurz

Překonávej své limity a buď týmový hráč!

Kultura a společnost

Objevuj naši historii v souvislostech a zajímej se o společenské dění.

Slavkov

Vídeň, Budapešť

Špilberk v 19. století

Jeden svět – mezinárodní filmový festival o LP

Politologická přednáška

Tvá profilace výuky

Pusť se naplno do studia Tvých oborů a využij návštěvy vědeckých institucích v seminářích.

Seminář z biologie

 • Mendlovo muzeum
  • V rámci semináře biologie se seznam s působištěm zakladatele genetiky J. G. Mendela a se základními postuláty, které definoval.
 • Exkurze do Dětské nemocnice FN Brno a Ústavu soudního lékařství v Brně
  • Seznam se s prostředím lékařských věd a poznej důležitou část biologických věd.

Seminář z chemie

 • Synthon Blansko, Univerzitní kampus Bohunice
  • V rámci semináře chemie navštiv laboratoře, provoz výroby léčiv a výzkumné chemické laboratoře.

Seminář z fyziky

 • Exkurze na VUT nebo ČVUT
  • Seznam se s tokamakem Golem z ČVUT v Praze v rámci fyzikálního semináře.

Seminář z matematiky

 • Exkurze na VUT nebo MU
  • Poznej v rámci semináře z matematiky co Tě čeká při studiu Matematického inženýrství VUT nebo na Ústavu matematiky MU.

Dějepisný seminář

 • Kroměříž, Olomouc, Znojmo (Třebíč, Mikulov)

Společenskovědní seminář

 • Exkurze Letovice – hinduismus, Exkurze Boskovice + synagoga, židovské muzeum – judaismus, Návštěva Židovského hřbitova Brno, Hosté v SVS
4. ročník – Soustřeď se a makej.

Maturitní semináře

Utřiď si své znalosti a připrav se na maturitu. Vyber si dva tříhodinové maturitní semináře a dva dvouhodinové rozšiřující semináře zaměřené na studium na VŠ.

Kurzy TSP

 • Připrav se zdarma na testy studijních předpokladů pro přijetí na VŠ v rámci nepovinného předmětu.

Seminář z biologie

 • Spolupráce s Masarykovou univerzitou – Přírodovědecká fakulta, Oddělení genetiky a molekulární biologie
  • V rámci semináře biologie projdi sérií přednášek, kde se seznámíš s možnostmi využití DNA analýzy pro identifikaci člověka, fenotypování podle DNA, problematikou příbuzenských sňatků nebo možnostmi využití DNA při studiu historických osobností.
 • Seminář z matematiky a fyziky
  • Připrav se dobře na školní maturitu z matematiky nebo z fyziky. Oba semináře pro Tebe budou důležitým krokem na přírodovědné i technické vysoké školy.
 • Seminář z matematiky pro nematematiky
  • Připrav se na státní maturitu z matematiky a rozšiř si svou finanční a mediální gramotnost. Seminář Tě připraví také na aplikace matematiky v ekonomii, geografii nebo sociálních vědách – všude tam, kde by člověk matematiku nečekal.
 • Seminář z lékařské fyziky
  • Připrav se dobře na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu a zopakuj si své poznatky před vstupem na lékařskou fakultu.

Seminář ze zeměpisu

 • GIS day na Přírodovědecké fakultě MU
  • V rámci semináře zeměpisu se zúčastni exkurze, která má za úkol přiblížit nejmodernější způsoby zpracování geografických informací při procesu tvorby map.

Stužkovací večírek, Poslední zvonění a maturitní večírek

Aplikuj své sociální dovednosti v praxi: navrhni, naslouchej, spolupracuj, organizuj, přijmi zodpovědnost a užij si nezapomenutelné tradiční akce.

Kultura a společnost

Objevuj naši historii v souvislostech a zajímej se o společenské dění.

Exkurze do Prahy

 • Poznej své hlavní město po historické i společenské stránce.
 • Využij exkurzi ke své maturitní přípravě.

Exkurze do Osvětimi

 • Poznej i stinné stránky naší historie zblízka.

Exkurze za významnými osobnostmi

 • Navštiv Halasovo Kunštátsko a Ústřední hřbitov.

Zemské muzeum Brno – expozice Morava, křižovatka Evropy, moderní dějiny

Multimediální den na FSS – 4. roč.

DSD (Deutches Sprachdiplom)

Slož komplexní mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku a otevři si cestu ke studiu na zahraniční vysoké škole.

Maturitní zkouška

Využij své znalosti a dobře je prodej. Udělej první krok k vysokoškolskému studiu!

Ročníková strategie pro studenty šestiletého studia

Rozvíjej svou osobnost po celou dobu studia!

Já a třída

Třídnické hodiny

 • Tvoř třídní kolektiv, vztah s třídním učitelem a své studijní prostředí.

Třídní výlety

 • Utužuj svůj kolektiv, poznej svou třídu z jiné stránky než školní.

Můj gympl

Studentský parlament

 • Formuj své školní prostředí tak, aby bylo tvořivé a inspirující.
 • Organizuj akce, zapoj se do charity, vyjadřuj veřejně své názory a postoje.

DofE (Cena Vévody z Edinburghu)

 • Rozviň svůj talent, věnuj se sportu a dobrovolnictví a jeď na dobrodružnou expedici.

Křenoviny

 • Staň se členem redakční rady, piš, ilustruj, organizuj a vydávej školní časopis.

PoŠkole

 • Poznávej svou školu, spolužáky, učitele a zajímavá témata na úterních workshopech.
 • Prohlubuj znalosti a vnímej své okolí. Otevři se zkušenostem našich absolventů, odborníků z praxe nebo vysokoškolských pedagogů.
 • Inspiruj se při hledání svého zaměření a výběru vysoké školy.

Školní sbor

 • Scházej se každý týden se spolužáky různých ročníků a zpívej, užij si víkendová soustředění a zazáři s nimi na vánočním koncertu a školní akademii.

Co křen to anděl

 • Užij si Letní den na Křence a pomáhej v rámci charitativní dražby.

Proti sobě a přesto spolu

 • Zažij mezitřídní závod dračích lodí na Brněnské přehradě a podpoř nadační fond Krtek.

Barevný den

 • Vyber si z barevné nabídky a užij si netradiční den na konci školního roku podle svých představ se spolužáky různých ročníků.

Já ve společnosti

Divadelní představení

 • Žij kulturou a zamiluj si divadlo.

Besedy s významnými osobnostmi

 • Užij si čtení známých literárních osobností, ptej se politiků i osobností z veřejného života.

Studentské volby

 • Zapoj se do společenského života a buď aktivní při prosazování svého názoru.

Já ve světě

Výměnné pobyty

 • Naplánuj si výměnný pobyt v německém Stuttgartu s partnerskou školou Leibnitz Gymnasium a v Anglii.

Vánoční Vídeň

 • Užij si celoškolní akci, procvič si cizí jazyk a poznávej naše sousedy.

Historické exkurze

 • Vělička, Krakov nebo Drážďany, Budapešť

Přírodovědná Vídeň

 • Objev ve Vídni přírodovědná muzea (Haus des Meeres – Aqua Terra Zoo, Technické a Přírodovědné muzeum).

Soutěžení

Předmětové olympiády i netradiční soutěže

 • Olympiády, SOČ, Brloh, Technoplaneta, YPEF, Jugend debatiert, Euroscola, Pražský studentský summit, sudoku, piškvorky, šachy, Bohatství země…
 • Objevuj a posouvej své hranice. Zjisti na co máš, v čem jsi dobrý a co Tě baví.

Sportovní aktivity

 • Reprezentuj školu dle svého nadání a nadšení.
 • Získej účast na výběrových akcích (fitness, wakeboard).
 • Užij si mezitřídní klání ve volejbalu, basketbalu, futsalu a florbalu.
 • Vychutnej si celoškolní sportovní svátky – Křenkacup (mezitřídní volejbal s učiteli), Studentská laťka (skok vysoký), Vánoční turnaj v badmintonu.
Prima – Najdi si své místo!

Adaptační kurz

Vytvoř si se spolužáky dobrý kolektiv, který bude tvořivým prostředím pro Tvé studium.

Jak se správně učit

Získej správné učební návyky potřebné pro Tvé budoucí studium na workshopu s psychologickým poradcem.

Škola v přírodě

Vzhůru za dobrodružstvím, uč se netradičně, bav se a rozvíjej přátelství.

VIDA

Užij si vědecký zábavný park.

Anthropos

Zavítej do pavilonu archeologie a zaměř se na vývoj člověka.

První pomoc

Zúčastni se semináře s praktickými ukázkami první pomoci, vyzkoušej si masáž srdce.

Exkurze do Dětské nemocnice FN Brno – dětské úrazy

Sekunda – Objevuj a bav se aktivně!

Mendelanium

Objev záhady genetiky.

Moravské zemské muzeum – Mineralogicko-petrografické oddělení

Podívej se do světa nerostů.

Lipka

Dej šanci environmentálnímu vzdělávání a seznám se s lokálními ekologickými problémy.

Škola v přírodě

Vzhůru za dobrodružstvím, uč se netradičně, bav se a rozvíjej přátelství.

Třídenní exkurze do Německa nebo Rakouska

Poznej Drážďany (Lužici) nebo Vídeň (Neusiedlersee, Carnuntum).

Jaderná elektrárna Dukovany

Je jaderná energie hrozba či naděje? Poznej vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie.

Workshop JDI – Jugend debatiert

Uč se kriticky myslet a osvoj si základy debatování.

Tercie – Ponoř se do studia!

Exkurze do Planetária M. Koperníka v Brně

Do tajů Vesmíru pronikni nejen teoreticky, ale i s využitím nejmodernějšího přístroje.

Sestroj si svoji mapu

Staň se kartografem a zmapuj část obce, vytvoř projekt se soc. průzkumem.

Exkurze do Památníku Bible Kralické

Nahlédni do naší historie.

Moravské zemské muzeum – oddělení botaniky

Inspiruj se pro tvorbu herbáře přednáškou a praktickými ukázkami.

Zdokonal se při určování mechorostů s odborníkem na bryologii.

Terénní cvičení z biologie

Poznej lokalitu Hády po biologické stránce a připrav si dobré znalosti pro přípravu herbáře.

Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta

Navštiv botanickou zahradu, určuj rostliny.

Třídenní exkurze do Německa nebo Rakouska

Poznej Drážďany (Lužici) nebo Vídeň (Neusiedlersee, Carnuntum).

Workshop JDI – Jugend debatiert

Uč se kriticky myslet a správně debatovat.

Kvarta – Věř si a správně se rozhoduj!

Moje profilace

Připrav se na profilaci své výuky.

Workshop sociálních kompetencí (Mgr. Vaněk)

 • Pracuj na sobě při uvědomování si vlastních cílů a objevování růstového potenciálu.

Science slam

 • Mluv s vědci a poznej jejich každodenní práci.

Exkurze do nadnárodní firmy (ABB)

 • Udělej si obrázek, co je potřeba získat pro budoucí uplatnění v praxi.
 • Co Ti nabídnou komerční firmy a jaký bude Tvůj přínos pro ně.

Volba seminářů pro 3. ročník

 • Zaměř si své studium ve třeťáku a rozšiř své znalosti.
 • Vyzkoušej psychologický test zaměřený na volbu povolání.

Odborná práce (SOČka)

Rozhodni se pro téma odborné práce, které rozšíří Tvé obzory a umožní je správně rozvinout ve třetím ročníku.

FCE (First Certificate in English)

Zdokonal se ve své angličtině na úroveň B2.

Workshop JDI – Jugend debatiert

Uč se kriticky myslet a správně debatovat na společensky nosná témata.

Třídenní exkurze do Německa nebo Rakouska

Zažij Berlín (Sachsenhausen) nebo projeď Rakouskem a Bavorskem a získej tak vzpomínky na celý život.

Moje věda

Vzdělávej se nejen ve škole, ale také v odborných institucích.

Ústav přístrojové techniky

 • Poznávej a uč se v rámci Týdne vědy a techniky, pomůže Ti to při volbě odborné práce.

Přírodovědná Vídeň

 • Objev ve Vídni přírodovědná muzea (Haus des Meeres – Aqua Terra Zoo, Technické a Přírodovědné muzeum).

Moravské zemské muzeum – Oddělení mykologie

 • Zaměř se na poznávání našich hub a vyzkoušej si své znalosti v praxi.

Hornické muzeum Landek park Ostrava

 • Fárej do dolu J
 • Seznam se s expozicí báňského záchranářství a propoj své přírodovědné dovednosti z výuky.
 • Poznej Dolní Vítkovice – oblast výroby železa.

Přednáška z PřF MU na téma Mrazivý dusík

 • Objevuj pozoruhodné vlastnosti dusíku a světa nízkých teplot.

Kultura a společnost

Zažij se školou zajímavé společenské události a objevuj naší historii kolem sebe.

Taneční kurz

 • Tanči, poznej své spolužáky úplně jinak, seznamuj se napříč školami, prožij prodloužené i se svými učiteli.

Anglické divadlo

 • Užij si kulturní zážitek v cizím jazyce.

Návštěva Janáčkova muzea

 • Poznej zblízka život výjimečného skladatele a významné osobnosti.

Středověké město (Tachov, Tábor, Plzeň, Žďár nad Sázavou)

Eko

Ekokurz

 • Zkoumej ekosystémy a technologie 21. století během třídenního intenzivního kurzu v prostředí Moravského krasu.

Exkurze do čističky odpadních vod a brněnské spalovny SAKO

 • Aplikuj své znalosti, poznej důkladně své okolí a všechny interakce v něm.
Kvinta – Zaměř se a přemýšlej!

Odborná práce (SOČka)

Dej se do psaní své odborné práce v rámci semináře.

Zkombinuj odborné znalosti, zpracování textu a informační dovednosti.

Získané znalosti a dovednosti uplatni při veřejné prezentaci.

Využij možnost uspět v soutěžních kolech a získej výhody při přijetí na VŠ.

Volba seminářů pro 4. ročník, GAUDEAMUS

Už víš, z čeho budeš maturovat a kam se chystáš?

Získávej informace, navštiv veletrh vysokých škol, využij svých zkušeností získaných na gymplu a rozhodni se správně.

Třídenní exkurze do Německa nebo Rakouska

Zažij Berlín (Sachsenhausen) nebo projeď Rakouskem a Bavorskem a získej tak vzpomínky na celý život.

FCE (First Certificate in English)

Slož mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku a získej výhody pro další studium.

Pilotprüfung

Vyzkoušej si nanečisto ústní zkoušku DSD rok dopředu nebo pouze prožij její atmosféru na vlastní oči a podpoř své spolužáky.

Workshop JDI – Jugend debatiert

Použij své znalosti a dovednosti při debatní soutěži na společensky nosná témata.

Přípravný kurz DSD

Seznam se podrobně s jednotlivými částmi písemné zkoušky DSD a vyzkoušej si ji nanečisto.

Přírodní vědy

Exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany a vodního díla Dalešice

 • Vytvářej si souvislosti mezi znalostmi a praktickým světem.

Přednáška z PřF MU na téma Pozoruhodný křemík

 • Objevuj svět polovodičů.

Pivovar Starobrno

 • Poznej biotechnologii v praxi, proces kvašení, výrobu piva.

Anatomický ústav lékařské fakulty MU

 • Zúčastni se exkurze zaměřené na orgánové soustavy člověka, seznam se s různými deformitami a vývojovými poruchami.

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

 • Podívej se na dispečink, kde jsou přijímány hovory, seznam se s vybavením sanitky.

Transfúzní a tkáňové oddělení – Fakultní nemocnice Brno

 • Prožij pár hodin v běžném provozu transfúzního oddělení, získej tak informace o přípravě krevních derivátů a možnosti darování krve.

Multimediální projekce o vzdálených krajinách

 • Ochutnej vůni exotiky a sdílej exkluzivní zážitky z cest dobrodruha Adama Lelka.

Sportovní kurz

Překonávej své limity a buď týmový hráč!

Kultura a společnost

Objevuj naši historii v souvislostech a zajímej se o společenské dění.

Slavkov

Vídeň, Budapešť

Špilberk v 19. století

Jeden svět – mezinárodní filmový festival o LP – 3. roč.

Politologická přednáška – 3. roč

Tvá profilace výuky

Pusť se naplno do studia Tvých oborů a využij návštěvy vědeckých institucích v seminářích.

Seminář z biologie

 • Mendlovo muzeum
  • V rámci semináře biologie se seznam s působištěm zakladatele genetiky J. G. Mendela a se základními postuláty, které definoval.
 • Exkurze do Dětské nemocnice FN Brno a Ústavu soudního lékařství v Brně
  • Seznam se s prostředím lékařských věd a poznej důležitou část biologických věd.

Seminář z chemie

 • Synthon Blansko, Univerzitní kampus Bohunice
  • V rámci semináře chemie navštiv laboratoře, provoz výroby léčiv a výzkumné chemické laboratoře.

Seminář z fyziky

 • Exkurze na VUT nebo ČVUT
  • Seznam se s tokamakem Golem z ČVUT v Praze v rámci fyzikálního semináře.

Seminář z matematiky

 • Exkurze na VUT nebo MU
  • Poznej v rámci semináře z matematiky co Tě čeká při studiu Matematického inženýrství VUT nebo na Ústavu matematiky MU.

Dějepisný seminář

 • Kroměříž, Olomouc, Znojmo (Třebíč, Mikulov)

Společenskovědní seminář

 • Exkurze Letovice – hinduismus, Exkurze Boskovice + synagoga, židovské muzeum – judaismus, Návštěva Židovského hřbitova Brno, Hosté v SVS
Sexta – Soustřeď se a makej.

Maturitní semináře

Utřiď si své znalosti a připrav se na maturitu. Vyber si dva tříhodinové maturitní semináře a dva dvouhodinové rozšiřující semináře zaměřené na studium na VŠ.

Kurzy TSP

 • Připrav se zdarma na testy studijních předpokladů pro přijetí na VŠ v rámci nepovinného předmětu.

Seminář z biologie

 • Spolupráce s Masarykovou univerzitou – Přírodovědecká fakulta, Oddělení genetiky a molekulární biologie
  • V rámci semináře biologie projdi sérií přednášek, kde se seznámíš s možnostmi využití DNA analýzy pro identifikaci člověka, fenotypování podle DNA, problematikou příbuzenských sňatků nebo možnostmi využití DNA při studiu historických osobností.
 • Seminář z matematiky a fyziky
  • Připrav se dobře na školní maturitu z matematiky nebo z fyziky. Oba semináře pro Tebe budou důležitým krokem na přírodovědné i technické vysoké školy.
 • Seminář z matematiky pro nematematiky
  • Připrav se na státní maturitu z matematiky a rozšiř si svou finanční a mediální gramotnost. Seminář Tě připraví také na aplikace matematiky v ekonomii, geografii nebo sociálních vědách – všude tam, kde by člověk matematiku nečekal.
 • Seminář z lékařské fyziky
  • Připrav se dobře na přijímací zkoušky na lékařskou fakultu a zopakuj si své poznatky před vstupem na lékařskou fakultu.

Seminář ze zeměpisu

 • GIS day na Přírodovědecké fakultě MU
  • V rámci semináře zeměpisu se zúčastni exkurze, která má za úkol přiblížit nejmodernější způsoby zpracování geografických informací při procesu tvorby map.

Stužkovací večírek, Poslední zvonění a maturitní večírek

Aplikuj své sociální dovednosti v praxi: navrhni, naslouchej, spolupracuj, organizuj, přijmi zodpovědnost a užij si nezapomenutelné tradiční akce.

Kultura a společnost

Objevuj naši historii v souvislostech a zajímej se o společenské dění.

Exkurze do Prahy

 • Poznej své hlavní město po historické i společenské stránce.
 • Využij exkurzi ke své maturitní přípravě.

Exkurze do Osvětimi

 • Poznej i stinné stránky naší historie zblízka.

Exkurze za významnými osobnostmi

 • Navštiv Halasovo Kunštátsko a Ústřední hřbitov.

Zemské muzeum Brno – expozice Morava, křižovatka Evropy, moderní dějiny

Multimediální den na FSS

DSD (Deutches Sprachdiplom)

Slož komplexní mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku a otevři si cestu ke studiu na zahraniční vysoké škole.

Maturitní zkouška

Využij své znalosti a dobře je prodej. Udělej první krok k vysokoškolskému studiu!