Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Kapacita kurzů pro jaro 2020 je již NAPLNĚNA

Na jaře 2020 nabídne naše gymnázium zájemcům možnost absolvování přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky k jednotným přijímacím zkouškám na čtyřleté studium na středních školách.

Nabízíme celkem deset setkání, na každém z nich

  • 60 minut českého jazyka,
  • 60 minut matematiky,

a to ve formě praktických cvičení. Kurzy povedou profesoři naší školy – Mgr. Milan Piták a Mgr. Veronika Míčová.

Kurzy se budou konat vždy ve čtvrtky od 16. 1. 2020 do 2. 4. 2020 v době od 15:30 do 17:35 v učebnách gymnázia, s výjimkou 30. 1. a 20. 2. 2020.

Garantovaná kapacita kurzu je 60 studentů (ta je již NAPLNĚNA).

Kurzovné

  • Celková cena kurzu je 1000 Kč. Zahrnuje v sobě veškeré náklady kromě sešitu na psaní.
  • Platby proběhnou až v měsíci lednu bezhotovostně na účet Nadačního fondu školy. K zaplacení budou všichni zájemci vyzváni e-mailem, ve kterém najdou veškeré podrobné údaje.

S dotazy se můžete obrátit na e-mail pripravnekurzy@gymkren.cz

Bližší info ke kurzům 2020