Informace k přijímacímu řízení v roce 2023

 (aktualizace 10. 1. 2023)   1. Kritéria přijímacího řízení V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) přijato nejvýše 120 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů. Kritéria přijímacího řízení pro 4leté studium Kritéria přijímacího řízení pro 6leté studium Přidělování přepočtených bodů PZ … Continue reading Informace k přijímacímu řízení v roce 2023