Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení na Gymnáziu Brno, Křenová, p. o. v roce 2021 (aktualizace 16. 3. 2021)   1. Kritéria přijímacího řízení V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  přijato nejvýše 90 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů. Kritéria přijímacího … Continue reading Informace k přijímacímu řízení