Informace k přijímacímu řízení v roce 2022

 (aktualizace 28. 4. 2022)   1. Kritéria přijímacího řízení V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 bude do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)  přijato nejvýše 120 uchazečů, do oboru vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté studium) bude přijato nejvýše 30 uchazečů. Kritéria přijímacího řízení: Kritéria pro 4leté studium Kritéria pro 6leté studium   2. Podávání přihlášek Uchazeč … Continue reading Informace k přijímacímu řízení v roce 2022