Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2022/2023

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace je vzdělávací institucí s více než stoletou tradicí. Naši absolventi ovládají nejméně dva světové jazyky, tradičně dosahují vynikajících výsledků na vysokých školách. Úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy se dlouhodobě blíží k 100 %.

Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřletém a šestiletém oboru Gymnázium. Každoročně otvíráme jednu třídu všeobecného šestiletého studia s přípravou na mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom. Po šesti letech studia studenti skládají zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje maturitu z německého jazyka a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Zkouška i příprava na ni je bezplatná. Pro žáky všeobecného čtyřletého studia nabízíme složení mezinárodní zkoušky FCE z angličtiny, u kterých pořádáme přípravné kurzy pod patronací jazykové školy P.A.R.K. Naši studenti také skládají mezinárodně uznávanou zkoušku z francouzštiny DELF.

Školu každoročně reprezentují úspěšní řešitelé v krajských i republikových kolech olympiád a jazykových soutěží, naši sportovci patří ke špičce ve městě Brně i v Jihomoravském kraji. Ke všednímu životu školy patří kulturní a historické exkurze, koncerty, divadla, zimní i letní sportovní kurzy, školní kola SOČ, sportovní soutěže a mnoho dalších aktivit. Během studia se studenti také účastní různých projektů, zahraničních zájezdů a výměnných pobytů s družebními školami v Německu, Francii a Rusku. Pro studenty prvních ročníků pořádáme adaptační kurzy. Na škole působí studentský parlament, který se svou činností podílí na organizaci školních akcí.

Škola disponuje moderním vybavením odborných poslucháren i laboratoří (v patnácti kmenových a třech odborných učebnách je multimediální technika), studijním a informačním centrem, dvěma tělocvičnami, sportovním areálem..

 

Studijní program gymnázia pro školní rok 2022/2023

Studijní program nižšího stupně šestiletého studia s přípravou na Deutsches Sprachdiplom (DSD II) vychází z platného Školního vzdělávacího programu. Podle tohoto programu se vzdělává 1. a 2. ročník šestiletého studia. Ročníky vyššího stupně šestiletého studia mají vlastní školní vzdělávací program.

Studijní program čtyřletého studia je postaven na poskytování všeobecného vzdělání a je popsán v příslušném školním vzdělávacím programu. Podle tohoto programu se budou vzdělávat i tři nové třídy prvního ročníku čtyřletého studia.

Učební plány (hodinové dotace jednotlivých předmětů) vycházející z uvedených plánů jsou k dispozici ZDE.

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 najdete ZDE.