Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2023/2024

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace je vzdělávací institucí s více než stoletou tradicí. Naši absolventi ovládají nejméně dva světové jazyky, tradičně dosahují vynikajících výsledků na vysokých školách. Úspěšnost při přijímacích zkouškách na vysoké školy se dlouhodobě blíží k 100 %.

Škola poskytuje vzdělávání ve čtyřletém a šestiletém oboru Gymnázium. Každoročně otvíráme jednu třídu všeobecného šestiletého studia s přípravou na mezinárodní jazykovou zkoušku Deutsches Sprachdiplom. Po šesti letech studia studenti skládají zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje maturitu z německého jazyka a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Zkouška i příprava na ni je bezplatná. Pro žáky všeobecného čtyřletého studia nabízíme složení mezinárodní zkoušky FCE z angličtiny, u kterých pořádáme přípravné kurzy pod patronací jazykové školy P.A.R.K. Naši studenti také skládají mezinárodně uznávanou zkoušku z francouzštiny DELF.

Školu každoročně reprezentují úspěšní řešitelé v krajských i republikových kolech olympiád a jazykových soutěží, naši sportovci patří ke špičce ve městě Brně i v Jihomoravském kraji. Ke všednímu životu školy patří kulturní a historické exkurze, koncerty, divadla, zimní i letní sportovní kurzy, školní kola SOČ, sportovní soutěže a mnoho dalších aktivit. Během studia se studenti také účastní různých projektů, zahraničních zájezdů a výměnných pobytů s družebními školami v Německu, Francii a Rusku. Pro studenty prvních ročníků pořádáme adaptační kurzy. Na škole působí studentský klub, který se svou činností podílí na organizaci školních akcí.

Škola disponuje moderním vybavením odborných poslucháren i laboratoří (v patnácti kmenových a pěti odborných učebnách je multimediální technika), studijním a informačním centrem, dvěma tělocvičnami, sportovním areálem.

 

Studijní program gymnázia pro školní rok 2023/2024

Studijní program nižšího stupně šestiletého studia s přípravou na Deutsches Sprachdiplom (DSD II) vychází z platného Školního vzdělávacího programu. Podle tohoto programu se vzdělává 1. a 2. ročník šestiletého studia. Ročníky vyššího stupně šestiletého studia mají vlastní školní vzdělávací program.

Studijní program čtyřletého studia je postaven na poskytování všeobecného vzdělání a je popsán v příslušném školním vzdělávacím programu. Podle tohoto programu se budou vzdělávat i čtyři nové třídy prvního ročníku čtyřletého studia.

Učební plány (hodinové dotace jednotlivých předmětů) vycházející z uvedených plánů jsou k dispozici ZDE.

 

 

Počty přihlášek v letech 2012-2023

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6leté 184 213 228 266 238 316 326 354 336 279 351 380
přijato 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
poptávka 6,13 7,10 7,60 8,87 7,93 10,53 10,87 11,80 11,20 9,30 11,70 12,67
4leté 305 256 369 344 298 390 362 391 341 301 368 416
přijato 90 90 120 120 90 90 120 120 90 90 120 120
poptávka 3,39 2,84 3,08 2,87 3,31 4,33 3,02 3,26 3,79 3,34 3,07 3,47

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 najdete zde.