Maturita

Složení maturitních komisí pro rok 2020:

Maturitní komise MZ2020


Časový rozpis konání ústních maturitních zkoušek 2020:

Časový rozpis ÚMZ 6.A

Časový rozpis ÚMZ 4.B

Časový rozpis ÚMZ 4.C

Časový rozpis ÚMZ 4.D


Informace ředitele školy k profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019/20 – Profilová část MZ 2020 – (pdf, 449 kB)

Informace MŠMT k maturitní zkoušce 2020 – MŠMT – informace k novému zákonu 135_2020MŠMT – maturitní schéma 2020


V souvislosti s přípravou k maturitním zkouškám v roce 2020 zveřejňuje pro studenty naší školy předmětová komise českého jazyka a literatury seznam literárních děl. Soubor je ve formátu PDF:

Seznam literárních děl k MZ 2020 (pdf, 659 kB)


Maturitní témata povinných předmětů státní i profilové části naleznete zde: Témata MZ 2020