Maturita

Základní informace k maturitní zkoušce 2023 viz https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


Témata ústních MZ 2023

Seznam literárních děl z ČJL k MZ 2023

Informace k průběhu maturitní zkoušky 2023

Stanovení způsobu hodnocení zkoušek MZ 2023

Rozhodnutí o nahrazení MZ z cizího jazyka 2023


Jmenování zkušební maturitní komise

MZ 2023 zkušební komise 6.A

MZ 2023 zkušební komise 4.B

MZ 2023 zkušební komise 4.C

MZ 2023 zkušební komise 4.D

MZ 2023 zkušební komise 4.E


Termíny didaktických testů MZ

Maturitní kalendář

 

Termíny písemných prací MZ

12. 4. 2023, 13:00 – český jazyk a literatura

13. 4. 2023, 13:00 – anglický jazyk

14. 4. 2023, 13:00 – německý jazyk, ruský jazyk, francouzský jazyk

5. 5. 2023, 9:00 – deskriptivní geometrie

 

Termíny ústních zkoušek MZ

16. – 19. 5. 2023: třídy 4.C, 4.D, 4.E

22. – 25. 5. 2023: třídy 6.A, 4.B