Kam na VŠ?


Důležité

 • Přehled vysokých škol ČR
  Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.
 • Nabídku vysokých škol a informace o uplatnění absolventů naleznete na http://www.infoabsolvent.cz/
 • Dny otevřených dveří vysokých školpřehled termínů
 • Přihlášky na VŠ – přehled termínů
  Termíny pro podání přihlášky na VŠ nejsou jednotné (ani v rámci jedné školy). Na umělecké a jiné speciální obory může být podání přihlášky v listopadu – lednu. Většina VŠ má konečný termín podání přihlášky koncem února.Termín podání přihlášky si proto zjistěte přímo na webu konkrétního oboru zvolené vysoké školy.
 • Sledujte Přednáškové úterky PoŠkole, kde můžete mluvit s našimi absolventy o jejich zkušenostech během studia nebo přímo s učiteli z jednotlivých VŠ.


Přijď v pátek 30. listopadu na Open Day MUNI MED

Nepropásni speciální termín Open Day na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity – neváhej se registrovat, účast je bezplatná.

Přijď a nahlédni za brány fakulty v kampusu i na Komenského náměstí, poptej se stávajících studentů našich oborů i vyučujících na vše, co tě zajímá.


Den otevřených dveří na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno

Kdy? 13. 12. v 10:00


Dny otevřených dveří na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU v Brně

Kdy a kde? vždy v 10:00, posluchárna B02

Komu je akce určena? Studentům maturitních ročníků, kteří se rozhodují o své budoucí vysoké škole.


Konference STAVOKS

Konference pořádaná Studentskou komorou Akademického senátu Fakulty stavební VUT v Brně. Studenti mohou do 23. 1. 2020 přihlásit vlastní práce přes internet.

Témata prací:

 • Architektura, design a model
 • Pozemní stavby a technologie
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Jiné projekty

Porota následně vybere práce, které postupují do finále. Dne 31. 1. se koná samotná konference, kde studenti prezentují své projekty. Autoři nejlepších prací, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě budou v akademickém roce 2020/2021 přijati do bakalářských studijním programů Stavební inženýrství nebo Městské inženýrství bez přijímacích zkoušek.


TSP MU – korespondenční příprava

Postup řešení úloh z Testů studijních předpokladů MU zdarma – pětice úloh z TSP MU každý týden ve Vašem mailu.

Mezi nejproblematičtější části TSP MU patří subtesty analytického a numerického myšlení. Není pravda, že logiku nebo matematiku na úrovni TSP MU se nelze naučit. Klíčem k úspěchu je zejména pravidelné procvičování úloh. Projdete-li dostatek variant testů z předchozích let, zjistíte, že existuje určitý počet typových příkladů, jejichž pochopení a důkladné procvičení umožňuje rychle a s nadhledem vyřešit naprostou většinu úloh.


Návštěva Univerzity Pasov

Nabídka možnosti nahlédnout do univerzitního života na kampusu Univerzity Pasov, představení rozmanitých a mezinárodních studijních oborů. V rámci prohlídky kampusu bychom Vám nabídli následující body programu, z nichž si můžete vybrat na základě zájmu a časového rozvrhu:

1)    Prohlídka kampusu Univerzity Pasov

2)    Návštěva informativní přednášky o nabídce studijních oborů na Univerzitě Pasov

3)  Návštěva Vámi vybrané přednášky (většinou nabízíme tři paralelní přednášky, ze kterých si studenti dle zájmu sami mohou vybrat, jakou přednášku navštíví)

4)    Společný oběd v menze jako zakončení návštěvy univerzity (výdaje za osobu: 5 euro)

Termín konání: po domluvě


Nový studijní program Sportovní technologie, VUT

Nový studijní program VUT v Brně Sportovní technologie propojuje sport a moderní technologie.

Naučíme vás pracovat s různě zaměřenými technologiemi pro sport. Rozvineme vaše nadání, vzděláme vás v kinantropologii a naučíme vás navrhovat technologie pro sport. Při studiu se setkáte s moderními metodami zpracování signálů, jakými je například využití umělé inteligence. Díky promyšlené koncepci studia a důrazu na praxi si rychle propojíte získané vědomosti a dovednosti a budete je umět samostatně použít pro vlastní tvůrčí činnost.

Den otevřených dveří: 

 • 18. prosince 2019 od 13:00
 • 30. ledna 2020 od 13:00
 • 28. února 2020 od 10:00

Farmaceutická fakulta UK: Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Jste v posledním ročníku na střední škole a uvažujete o studiu na Farmaceutické fakultě UK? Právě Vám je určena výuka chemie, botaniky a biologie v našem přípravném kurzu k přijímacím zkouškám.

Výuka bude probíhat od 30. 11. 2019 do 21. 3. 2020 během 8 sobot. Začátek výuky bude od 9.00 hodin v posluchárně C, v budově Farmaceutické fakulty UK, Heyrovského 1203, Hradec Králové (mapa). Všichni zájemci, kteří se přihlásí a uhradí stanovený poplatek, budou do kurzu zařazeni.


Lékařská fakulta MU – přípravný kurz

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity pořádá pro studenty středních škol přípravný kurz pro přípravu k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty.

Přípravný kurz bude probíhat jako každoročně od začátku měsíce října 2019 do konce měsíce dubna 2020, zpravidla každou druhou sobotu dopoledne od 9.00 hodin do 12.30 hodin. První přednáška se uskuteční 5. října 2019, poslední do konce dubna 2020.

Kurzy a jejich náplň jsou každoročně absolventy kladně hodnoceny, je však třeba zdůraznit, že samotná účast v kurzu neposkytuje žádnou záruku úspěšného složení přijímací zkoušky. Zopakování učiva komplementárně doplňuje i přípravu na maturitní zkoušky z těchto předmětů. Přednáší se střídavě chemie, fyzika a biologie. Kurzy vedou vysokoškolští učitelé Lékařské fakulty.

Místo konání: Univerzitní kampus, Kamenice 5, Brno-Bohunice

Cena kurzu: 6000,- Kč vč. DPH

Zájemci o přihlášení do přípravného kurzu si mohou založit e-přihlášku a následně i objednávku platby přes Obchodní centrum Masarykovy university v termínu do 3. října 2019 a také si kurz uhradit.

 • Pro vážné zájemce o studiu jsou připraveny na Lékařské fakultě DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  a to v sobotu dopoledne (dva rovnocenné běhy v 9:00 hod a v 11:00 hodin) 18. ledna 2020 anebo ve středu 22. ledna 2020 od 15:00 hodin.
 • Zájemci o studium se mohou přijít přihlásit na OPEN DAY, který se koná v sobotu 30. listopadu 2019 na Univerzitním kampusu v Brně – Bohunicích a také na Komenského náměstí. Kapacita je omezena, takže se budou zájemci registrovat.

Studium na Futtwangen University v Německu – prezentace VŠ

 • Jsme menší vysoká škola na jihozápadě Německa (přesněji jihozápadě Bádenska-Württemberska), s hlavním kampusem v městysu Furtwangen im Schwarzwald a se dvěma dalšími kampusy v okresních městech Villingen-Schwenningen a Tuttlingen.
 • Specifikem naší vysoké školy je praktická orientace a úzké vazby na průmysl – jihozápad Německa je průmyslovou výspou, s těžištěm ve středněstavovských firmách.
 • Většina bakalářských oborů startuje 2x ročně. Zimní semestr začíná kolem 1. října, letní kolem 15. března (vždy v pondělí). Deadline pro podání přihlášek je 15.01. a 15.07. U uchazečů s českou maturitou je požadována nostrifikace. Česká maturita je bez problémů uznávána, a to zdarma, tento úřední akt však může trvat i několik měsíců.


Centrum pro výzkum toxických látek v (RECETOX) – PřF MU

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX-Research Centre for Toxic Compounds in the
Environment), které je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a které realizuje výzkum, vývoj a výuku v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami a jejich vlivu na člověka.

Rádi bychom Vás informovali, že do 28. února 2019 můžou studenti poslat přihlášky (na školní rok 2019/2020) do dvou zcela nových studijních programů garantovaných naším Centrem (bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy):

 • Životní prostředí a zdraví
 • Matematická biologie a biomedicína.

Jsou to obory vhodné pro studenty, které baví chemie, biologie, matematika a obecně přírodovědné obory. Více o programech zde.


Den studentem Pedagogické fakulty MU

Chceš si zkusit být studentem vysoké školy? Napiš na mail projektstredoskolaci@gmail.com a dohodni se na svém dnu na VŠ. Tato nabídka je jen pro některé školy v rámci projektu ve spolupráci s Otevřeno, tak to ho využij!

otevreno-pdf


Nabídka vysokých škol a informace o uplatnění absolventů

V informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy, naleznete všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.


Masarykova univerzita – informace pro budoucí studenty

Přemýšlíte o studiu na Masarykově univerzitě? Podívejte se na web www.muni.cz, kde naleznete veškeré informace o nabízených oborech, přijímacích zkouškách a termínech, které je nutné sledovat.
Studium si nastavte podle sebe

 • Ať už se chcete zaměřit jen na jednu oblast, nebo máte více zájmů, MUNI vám vyjde vstříc. Můžete studovat jeden studijní program, kombinovat hlavní a vedlejší obor nebo zvolit specializaci. A když vás láká předmět z jiného programu? Jen si ho zapište!

Pokud vás zajímá život na MUNI, sledujete webovou stránku https://www.online.muni.cz/.


Vysoké učení technické v Brně

Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách VUT začínají už začátkem listopadu.

Přijímací řízení na VUT zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení může být i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přehled oborů a informací o studiu naleznete zde.


Mendelova univerzita v Brně

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání

Infromace o přijímacím řízení na jednotlivé fakulty naleznete zde.


Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Podívejte se, co vám může nabídnout Univerzita obrany v Brně. Dny otevřených dveří pro jednotlivé fakulty zajčínají už v prosinci.


České vysoké učení technické v Praze

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Dny otevřených dveří začínají už v listopadu.


Univerzita Karlova

Dny otevřených dveří na jednotlivé fakulty UK naleznete zde.

Oficiální autorizovaná verze vyhlášených podmínek přijímacího řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy je zveřejněna na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Zde uchazeči naleznou podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů.


Česká zemedělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí studentům vzdělávání na šesti fakultách a vysokoškolském institutu:


Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách.