Kam na VŠ?


Důležité

 • Přehled vysokých škol ČR
  Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.
 • Nabídku vysokých škol a informace o uplatnění absolventů naleznete na http://www.infoabsolvent.cz/
 • Dny otevřených dveří vysokých školpřehled termínů
 • Přihlášky na VŠ – přehled termínů
  Termíny pro podání přihlášky na VŠ nejsou jednotné (ani v rámci jedné školy). Na umělecké a jiné speciální obory může být podání přihlášky v listopadu – lednu. Většina VŠ má konečný termín podání přihlášky koncem února.Termín podání přihlášky si proto zjistěte přímo na webu konkrétního oboru zvolené vysoké školy.
 • Sledujte Přednáškové úterky PoŠkole, kde můžete mluvit s našimi absolventy o jejich zkušenostech během studia nebo přímo s učiteli z jednotlivých VŠ.


9.11.2018 – Den otevřených dveří – Ateliér Prostorová tvorba – Univerzita T. Bati ve Zlíně

Právě teď je ta správná příležitost se s námi potkat a dozvědět se o studiu více.

Ateliér Vám bude otevřen 9. 11. 2018 mezi 9 a 15 hodinou a poté kdykoliv po domluvě.
Prezentace ateliéru bude probíhat v 10.00, ve 12.00 a ve 14.00 hodin na budově U16 – tř. Tomáše Bati 4342 Zlín 76001. 4. patro > místnost 413.

Studium se zaměřuje na znalosti problematiky utváření životního prostoru, vnímání prostoru z hlediska jeho charakteristik, skladebnosti a aplikace ve vyučovaných oborech.

Základem oboru je znalost tvůrčích principů z architektury a designu, které vytvářejí základ pro různosti vnitřních a vnějších prostorů. Absolventi najdou uplatnění v oblasti interiérové a architektonické tvorby, ve scénografii, reklamních a designerských studiích, popř. ve studiích zabývajících se navrhováním nábytku a užitného vybavení prostoru.


VyberObor.cz 

Nevíš, co by tě bavilo? Jaká škola je dobrou perspektivou do budoucna?


Den otevřených dveří na Lékařskou fakultu MU

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity připravuje tradiční dny otevřených dveří pro uchazeče o studium na LF od akademického roku 2018/2019 v termínu sobota 12. 1. 2019 a středa 16. 1. 2019.

Speciální Open Day na Lékařské fakultě MUNI se koná 3.11.2018.

Lékařská fakulta je to správné místo pro všechny, kteří se rozhodli přijmout poslání lékaře a zubaře nebo se uplatnit v jiné zdravotnické profesi. Objev dlouhou tradici a špičkové vybavení Masarykova univerzita, Lékařská fakulta! Jediné, co musíš udělat je registrovat se na Open Day a přijet. 😉

Zajímá tě zubní lékařství? Přihlášení a důležité informace najdeš tady: https://openday.muni.cz/cs/lekarska-fakulta-zubni-lekarstvi
Zajímá tě všeobecné lékařství a další studijní programy? Přihlášení a víc informací najdeš tady: https://openday.muni.cz/cs/lekarska-fakulta


9.11.2018 – Multimediální den na FSS MU – Hledání cest aneb Televize po televizi

Svět se mění a média s ním. Televize už vlastně není moc televizí, například její obsah si mohou alespoň zčásti tvořit, skládat, diváci sami. Pohyblivé obrázky přitom dnes už nejsou jen doménou televize – pracují s nimi i jiné typy médií, videa najdeme na klasických zpravodajských serverech, ale třeba i na webech rozhlasových stanic. Jak to vypadá s televizí dnes? A jak to bude zítra? Mapováním a hledáním cest se zabývá letošní Multimediální den nazvaný Televize po televizi…


Den studentem Pedagogické fakulty MU

Chceš si zkusit být studentem vysoké školy? Napiš na mail projektstredoskolaci@gmail.com a dohodni se na svém dnu na VŠ. Tato nabídka je jen pro některé školy v rámci projektu ve spolupráci s Otevřeno, tak to ho využij!

otevreno-pdf


 26. – 29.11.2018: MAtematický Seznamovací Kurz prO maTuranty (MASKOT)  – registrace do 18.11.

 • Baví Vás matematika a přemýšlíte, jaké povolání si zvolit?
 • Zajímá Vás řešení netradičních problémů?
 • Přemýšlíte, na které vysoké škole studovat?

Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na několikadenní seznamovací kurz určený studentům maturitních ročníků (případně třetích ročníků), kteří se zajímají o studium matematiky na vysoké škole.

Co Vás tam čeká?

 • informace nejen o přijímacích zkouškách, ubytování a studiu v zahraničí,
 • pomoc s výběrem studijního oboru,
 • zajímavá matematická přednáška,
 • seznámení s budoucími spolužáky a vyučujícími,
 • spousta matematických i nematematických her.


Nabídka vysokých škol a informace o uplatnění absolventů

V informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy, naleznete všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.


Podzim 2018 – Science and Technology club – přednášky na MU a VUT

Science & Technology Club vznikl s cílem sdružovat komunitu brněnských vysokoškolských studentů, akademických pracovníků, výzkumných pracovníků a všech, kteří se zajímají o nejnovější pokroky v přírodních vědách a technice. Za účelem rozšiřování našich obzorů a prohlubování mezioborových kontaktů a spolupráce.

Poznejte vysoké školy z jiného pohledu než na dni otevřených dveří. Můžete se těšit například na následující přednášky:

 • Může být vodík palive mbudoucnosti?
 • Příběh tranzistoru
 • Jaderné havárie
 • Sexuálně přenosné infekce – nový pohled
 • Čěští vědci v Antarktidě
 • Patogeny přenášené klíšťaty

Leden 2018: Touch Econ

Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.

Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek. V jarním semestru lze studovat Osobní finance, Makroekonomii, Daňový systém, Finanční řízení, Marketing, Evropské právo pro ekonomy, Demografii nebo Matematiku. Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.


Masarykova univerzita – informace pro budoucí studenty

Přemýšlíte o studiu na Masarykově univerzitě? Podívejte se na web www.muni.cz, kde naleznete veškeré informace o nabízených oborech, přijímacích zkouškách a termínech, které je nutné sledovat.

Pokud vás zajímá život na MUNI, sledujete webovou stránku https://www.online.muni.cz/.


Vysoké učení technické v Brně

Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách VUT začínají už začátkem listopadu.

Přijímací řízení na VUT zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení může být i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přehled oborů a informací o studiu naleznete zde.


Mendelova univerzita v Brně

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání

Infromace o přijímacím řízení na jednotlivé fakulty naleznete zde.


Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Podívejte se, co vám může nabídnout Univerzita obrany v Brně. Dny otevřených dveří pro jednotlivé fakulty zajčínají už v prosinci.


České vysoké učení technické v Praze

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Dny otevřených dveří začínají už v listopadu.


Univerzita Karlova

Dny otevřených dveří na jednotlivé fakulty UK naleznete zde.

Oficiální autorizovaná verze vyhlášených podmínek přijímacího řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy je zveřejněna na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Zde uchazeči naleznou podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů.


Česká zemedělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí studentům vzdělávání na šesti fakultách a vysokoškolském institutu:


Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách.