Kam na VŠ?


Důležité

 • Přehled vysokých škol ČR
  Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.
 • Kam Po Maturitěčasopis online
  Vše k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ a SŠ
 • Nabídku vysokých škol a informace o uplatnění absolventů naleznete na http://www.infoabsolvent.cz/
 • Dny otevřených dveří vysokých školpřehled termínů
 • Přihlášky na VŠ – přehled termínů
  Termíny pro podání přihlášky na VŠ nejsou jednotné (ani v rámci jedné školy). Na umělecké a jiné speciální obory může být podání přihlášky v listopadu – lednu. Většina VŠ má konečný termín podání přihlášky koncem února.Termín podání přihlášky si proto zjistěte přímo na webu konkrétního oboru zvolené vysoké školy.
 • Sledujte Přednáškové úterky PoŠkole, kde můžete mluvit s našimi absolventy o jejich zkušenostech během studia nebo přímo s učiteli z jednotlivých VŠ.


Den otevřených dveří 3. LF UK – 7.1.2022

Co vás čeká

 • Představení magisterského oboru Všeobecné lékařství včetně všech důležitých informací k přijímacímu řízení
 • Představení veškerých bakalářských oborů a navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče
 • Přednáška nanečisto, možnost setkat se se studenty a zeptat se na vše, co vás zajímá
 • Představení studentských spolků TRIMED, IFMSA … aj.
 • Výuka chirurgického šití, ukázka výuky anatomie a histologie např. pomocí virtuální reality, výuka první pomoci formou modelové situace
 • … a mnoho dalšího! Doprovodný program bude probíhat ve všech 6 patrech fakulty od 14:00 do 18:00.

Kapacity prezenčního Dne otevřených dveří jsou bohužel omezené, proto pro všechny, kteří se přihlásit nestihnou, připravujeme i jeho online podobu. Pro více informací si zapněte upozornění na nové příspěvky události na facebooku!


Den lékařským fyzikem – 12.1. od 17:00 online

Tento workshop pořádaný Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze chce středoškolským studentům představit zajímavý studijní obor zaměřený na jadernou fyziku v medicíně.

 • Oproti předchozím ročníkům jsme žel stále nuceni, vzhledem k trvající epidemii SARS-CoV-2 (a nově se šířící variantě omikron), tuto akci pořádat jen online formou. Jistou kompenzací (za zrušené praktické úlohy a exkurze, kdy si studenti skutečně mohli doslova na vše sáhnout) je možnost účasti studenta bez narušení jeho běžné výuky.
 • Interaktivní část, kdy budou moci studenti diskutovat s panelem přednášejících a absolventů oboru Radiologická fyzika, se bude konat dne 12. ledna 2022 od 17:00.
 • Registrovaní studenti budou mít cca týden před tímto datem k dispozici tematické video přednášky a virtuální exkurze. Podrobné informace o akci i odkaz na registraci naleznete na webu http://dlf.fjfi.cvut.cz/.


Geodézie a kartografie na VUT v Brně

Studium oboru Geodézie a kartografie je oproti jiným oborům rozmanitější, neboť se výuka teoretických znalostí střídá s výukou praktických dovedností v laboratořích a při praktickém měření v terénu. Měříme nejenom v areálu školy a přilehlém parku, ale občas i prakticky po celém Brně. Chceš si zkusit změřit, jak je křivý komín teplárny, nebo si raději zmapuješ park na Kraví hoře? Vítej mezi námi! A co se tak jít po dni ve školní lavici kouknout na Polárku a popovídat si se spolužáky na naší terase?

 • Každý letní semetr vyrážejí studenti 1.–4. ročníku na až třítýdenní výuku v terénu mimo Brno. Během výuky v terénu si studentí procvičí znalosti a dovednosti získané během teoretické a praktické výuky ve škole.
 • V průběhu studia jsou studenti zapojeni do semestrálních projektů, které vycházejí z požadavků praxe.


19. ročník OLOMOUCKÉHO FYZIKÁLNÍHO KALEIDOSKOPU – 28.1.2022

Popularizační akce pro studenty středních škol organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého. Olomoucký fyzikální kaleidoskop je jednodenní popularizační akce pro studenty středních škol. Jde vlastně o „den otevřených dveří“ na fyzikálních pracovištích Přírodovědecké fakulty UP.

olomouc


Scholarship Bakala Foundation – uzávěrka přihlášek 18. ledna 2022

Program Scholarship Bakala Foundation nabízí talentovaným studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Již více než 10 let pomáháme cílevědomým mladým lidem studovat na těch nejlepších světových univerzitách. Na stipendijním programu Scholarship spolupracují česká nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

Pro více informací o programu a přihlášce nabízíme uchazečům, učitelům nebo studijním poradcům 3 informační přednášky (účast je možná osobně v našem Student Hubu na Praze 1 nebo online):

Nabízíme také elektronické zdroje pro lepší orientaci v možnostech univerzitního studia v zahraničí:

V rámci programu Scholarship již nadace Bakala Foundation podpořila 183 studentů na 54 univerzitách po celém světě. Doufáme, že i pro Vaše studenty bude tato možnost zajímavá.


Dny otevřených dveří na FEKT VUT v Brně – 26.1., 11.2.2022

Na dnech otevřených dveří se dozvíš vše, co budeš potřebovat vědět na přijímačky i o studiu na fakultě. Představíme ti naše studijní programy a necháme tě nahlédnout do špičkově vybavených laboratoří.

Podrobnosti k jednotlivým dnům budou zveřejněny včas na příslušných událostech dnů otevřených dveří na facebookové stránce fakulty. Případně v aktualitách fakulty.


Dny otevřených dveří na Fakultě informačních technologií VUT v Brně – 4.2.2022 od 9 do 13 hod.

Zajímá vás studium IT? Chcete zjistit, co se na Fakultě informačních technologií naučíte a kde pak můžete najít uplatnění? Setkat se s vyučujícími nebo si jen prohlédnout unikátní kampus a technologie, které se tu vyvíjí? Na dnech otevřených dveří se dozvíte všechno, co budete potřebovat vědet o přijetí a studiu na fakultě.

 • 9:00-10:00 přednáška o studiu na FIT v posluchárně D105
 • 10:00-11:00 panelová diskuze se studenty, studijními poradci a proděkanem pro studium v posluchárně D105
 • 11:00-12:30 individuální prohlídky laboratoří se studenty studentské unie FIT
  • Interakce člověka s průmyslovým robotem (O104) – v laboratoři ukáží odborníci na uživatelská rozhraní a blízkou interakci člověka s robotem experimentální pracoviště pro výzkum efektivních způsobů interakce člověka a robotického manipulátoru s využítím promítané rozšířené reality a dotykového povrchu.
  • Legoroboti (O105) – ukázka naprogramování “malého” robota! Lego Mindstorm umožňuje snadnou tvorbu různých typů robotů (kolové, pásové, kráčící) a poskytuje nástroje pro jejich programování.
  • Rendering, počítačová grafika (Q202) – V laboratoři je možné nahlédnout na techniky zobrazování v reálném čase. Ukázky zobrazování Light Fields, holografické displeje, virtuální reality. Fotorealistické zobrazování a technologie počítačových her.
  • Zpracování ručně psaného písma (Q201) – Ukázky celého procesu zpracování ručně psaného písma, od napsání textu, přes naskenování stránky až po OCR a rozpoznání písma autora. A možná se ukáže, kdo dokáže psát čitelněji.
 • 12:00-13:00 prohlídka kampusu

Přednáška o studiu na FIT i panelová diskuze budou v živém přenosu přenášeny on-line s možností kladení dotazů pomocí chatu.

Na veletrhu se představí několik vysokých a středních škol se zaměřením na obory související s kybernetickou bezpečností a informačních technologií. Studenti se tak mohou setkat se zástupci jednotlivých VŠ a udělat si „obrázek“ o svém dalším studiu/budoucnosti.

Studenty čeká samozřejmě i zajímavý doprovodný program (např. luštění šifer, fotokoutek aj.) a malý dárek a pro doprovázející pedagogy výtečnou kávu s vlastní fotografií.


Provozně-ekonomická fakulta Mendelu

Váháš, kterou výšku si vybrat po střední škole? Přijď se podívat k nám na PEFku a zjistíš, co u nás můžeš studovat. Nechej se oslovit příjemným moderním prostředím naší fakulty, ponoř se na chvíli do studentské atmosféry, promluv si s našimi pedagogy, nahlédni do laboratoří, učeben nebo zjisti, jak naši studenti odpočívají, kde relaxují či studují.

Dny otevřených dveří pořádáme v těchto termínech: 28. 1. 2022 a 4. 3. 2022.

 • V tuto chvíli počítáme s tím, že budeme moci všechny přivítat u nás na fakultě, v případě zhoršení epidemiologické situace budeme muset opět přistoupit k online verzi Dne otevřených dveří. Všechny aktuální informace budou vždy dohledatelné na našem webu: https://www.pef.mendelu.cz/dod.

„Výška nanečisto“ – Mendelu

Díky této akci si vyzkoušíte, jaké je to stát se na den vysokoškolákem. Zažijete zajímavé přednášky, provedeme vás po fakultě, kampusu, vezmeme vás na oběd do naší menzy a zúčastníte se dle vlastního výběru cvičení zaměřeného na konkrétní oblast studia:  management, marketing, finance či oblast IT. V průběhu dne se máte možnost na cokoliv zeptat právě našich studentů, kteří je budou po celý den doprovázet.

 • Výšku nanečisto probíhá v následujících termínech: 12. 11. 2021, 10. 12. 2021, 14. 1 .2022, 25. 2. 2022

Je třeba se na ni zaregistrovat na stránkách: https://www.pef.mendelu.cz/vyska-nanecisto


IT naostro – Mendelu

Dvoudenní seminář IT naostro je určen pro zájemce o studium informatiky (v letošním roce nabízíme jak prezenční formu kurzu, tak i online formu). Absolvováním tohoto kurzu a splněním podmínek pro získání certifikátu máte velkou možnost dostat se k nám a studovat IT obory bez přijímacích zkoušek.

 • Termín prezenční formy: 15. -16. 12. 2021
 • Termín online kurzu: 11. – 13. 1. 2022

Připravte se na TSP MU – po emailu zdarma

Po registraci obdržíte vždy koncem týdne email, v jehož příloze (případně ke stažení) bude 5 úloh z analytického nebo numerického myšlení TSP MU z předchozích let + postup řešení úloh z minulého týdne. Každý týden si tak vyzkoušíte samostatné řešení pětice typických úloh a srovnáte výsledky svého snažení s autorským postupem. Do přijímacích zkoušek tak budete moci procvičit stovky úloh!

Lze využít i přípravné kurzy přímo od Masarykovy univerzity, které jsou též zdarma.


Podcast Technicky vzato

Proč se rozložitelná láhev v lese nerozpadne? Vezmou nám roboti práci? Co dýcháme ve městech? My vám to řekneme jako lidi. Vědci, studenti a absolventi z Vysokého učení technického v Brně mluví jednoduše a poutavě o tématech, která se stále více stávají součástí lidských životů, přesto zůstávají pro svou odbornost zahalena nejasnostmi.

Podcast najdete na Spotify, Apple Podcasts, Overcast a dalších oblíbených platformách či aplikacích.

vut podcast

BayBIDS-Motivationsstipendien: Stipendien vergeben!

Das BayBIDS-Team hat aus 140 gültigen Bewerbungen (151 insgesamt) Ende Juli 22 Stipendiatinnen und Stipendiaten ausgewählt. Wir freuen uns auf Stipis aus Argentinien, Armenien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, China, Kasachstan, Nicaragua, Nordmazedonien, Peru, Polen, Russland, Tschechien, Türkei, Ukraine und Ungarn!

Dieses Jahr war die Auswahl ganz besonders schwierig, weil Bewerbungen für insgesamt 19 Hochschulen eingingen, die Mehrheit für die TUM und LMU.

Wir unterstützen die Stipendiatinnen und Stipendiaten im Vorfeld mit einem ersten virtuellen Treffen Anfang September und hoffen, so schon viele Fragen beantworten zu können.

 • BayBIDS Infomaterial
  Falls Sie Infomaterialien der BayBIDS für Ihre Schule brauchen, schreiben Sie bitte kurz eine E-Mail an projektassistenz@baybids.de. Wir schicken Ihnen gerne Poster, Postkarten und Flyer zu. Unter https://www.baybids.de/Werbung_machen.html können Sie unsere aktuellen Werbematerialien anschauen. Dort finden Sie auch den Link zu unserem BayBIDS-Video (Achtung: Sie werden auf YouTube weitergeleitet).Außerdem: Endlich gibt es unsere Homepage in der mobilen Ansicht und als sicherere https://! Im neuen Semester werden wir die Inhalte weiter für die mobile Ansicht optimieren.

Virtuální prohlídka Fakulty strojní ČVUT v Praze

Podívejte se, jak vypadá naše fakulta v nové 3D prohlídce. Jednoduchým způsobem a z pohodlí Vašeho domova si prohlédnete specializované laboratoře a prostory Fakulty strojní ČVUT. Součástí 3D prezentace jsou také zajímavé experimenty a práce jednotlivých laboratoří. Přes vložené informační body se jednoduše můžete pohybovat po celé fakultě a z přidaných popisků a krátkých videí se dozvíte, čemu se naši studenti a výzkumní pracovníci věnují.

Důležité informace o studiu na naší fakultě a vše podstatné o jednotlivých specializacích studia poskytnou také naše videa z Online Dnů otevřených dveří: https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/dny-otevrenych-dveri/

Věříme, že tato nová virtuální prohlídka přinese mnoho inspirativních poznatků z technologie, průmyslu a především poskytne Vašim studentům potřebné informace o studiu moderní strojařiny na Fakultě strojní ČVUT v Praze.


Soubor návodů a aktivit k výběru VŠ

Při procházení aktivit si budeš zapisovat svoje postřehy, poznámky, otázky a informace do připravené šablony.
V tu chvíli budeš mít v ruce něco, co tě může přesvědčit, že alespoň jedna z desítek možností, nad kterými uvažuješ, je ta správná.

Student, který celým kurzem projde, dostane možnost:

 • Ujasnit si své představy o studiu na vysoké škole.
 • Zjistit své silné stránky.
 • Odhalit cizí vlivy na jeho rozhodování.
 • Vyhledat studijní program podle zájmů studenta.
 • Najít veškeré informace o studiu dostupné u školy nebo současných studentů.

Projekt vznikl v roce 2020 během pandemie covid-19. První testování proběhlo v rámci semináře Inovační laboratoř na FFUK a nyní slouží Jakouvysokou.cz pro výsledky diplomové práce Jana Zemana.


Indologie na Filozofické fakultě UK

Naši absolventi nacházejí uplatnění v akademické sféře v ČR i na zahraničních univerzitách, ale také v diplomacii či na různých českých ministerstvech. Naší ideální cílovou skupinou jsou studenti se zájmem o jazyky, dalo by se říci čím exotičtější a těžší, tím lépe. Indologii lze v rámci FF UK studovat samostatně, ale i v mnoha různých kombinacích, např. s historií, lingvistikou, literární vědou, religionistikou apod.


Management a ekonomika ve stavebnictví na ČVUT

Fakulta stavební ČVUT v Praze otevírá akademický rok 2021/2022 nový studijní program Management a ekonomika ve stavebnictví.

Kde budete studovat?

 • Fakulta stavební je jednou z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze
 • Fakulta je historicky nejstarší a počtem studentů patří k největším fakultám ČVUT
 • Dle mezinárodního žebříčku topuniversities.com je dlouhodobě nejlepší stavebně zaměřenou vysokou školou v ČR.

Co budete studovat?

 • Náplní studia je unikátní mix manažersko-ekonomických znalostí s těmi stavebně-technickými.
 • Naučíte se nejen řídit chod stavební společnosti, investorskou přípravu a development, ale také základy navrhování staveb, stavebních materiálů a technologií.

Kam můžete pokračovat?

 • Po zdárném ukončení studia získáte titul bakalář (Bc.).
 • S ním můžete dále navázat na magisterský studijní program s mezinárodní certifikací RICS– PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A INŽENÝRING
 • Po dokončení získáte titul inženýr (Ing.)

Naše absolventy najdete v top managementu nejenom stavebních firem napříč celou Českou republikou i zahraničím.


Kariérní poradenství Congroo

Spokojenost s tvojí kariérní cestou – to je pro nás v congroo zásadní. Kariérní poradenství děláme tak, abychom dali prostor hlavně tomu, co doopravdy chceš. Nejsme zrovna zastánci kariérních testů, které jsou dneska dost v oblibě. Z naší praxe totiž víme, že často spíše omezí možnosti, ze kterých v důsledku vybíráš. O tom congroo není. Congroo je o možnostech, o potenciálu a o hledání nových způsobů, jak ho naplnit.

Vytváříme prostředí,
ve kterém se může člověk poznat,
rozvíjet a svobodně rozhodovat o tom,
kým chce být.


Dny otevřených dveří: Masarykova univerzita

Kde hledat informace o studiu na MU? Poradí vám prezentace z PoŠkole.

Ekonomicko-správní fakultu znáte z PoŠkolebrožura

econ


Dny otevřených dveří: VUT Brno

Podívejte se na jednotlivé fakulty, kde nalezenete přihlášky nebo přímo odkazy na dny otevřených dveří online.


Science slam MINI series

Science slam je soutěž, ve které vám vědci jednoduchou a zábavnou formou povídají o tématech, kterými žijí. Nahlédněte pod pokličku současného výzkumu. Vědci v roli herců. Publikum porotou.


Studujte na Přírodovědě MU nové atraktivní programy

Prestižní pracoviště RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zabývající se oblastí znečištění prostředí toxickými látkami a jejich vlivu na člověka nabízí dva nově akreditované atraktivní programy: Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. Jste-li nadšenými přírodovědci, kteří se nezaleknou ani matematiky, programy jsou pro vás jako ušité!


Univerzita obrany v Brně Objevíme v tobě, co ani nevíš, že v sobě máš!


OTEVŘENÁ UNIVERZITA VŠCHT Praha

Od začátku semestru na VŠCHT Praha (14. 9. 2020) spouštíme nový projekt nabízející středoškolákům možnost si na jeden den vyzkoušet, jaké je to být vysokoškolákem, konkrétně studentem VŠCHT Praha. Zájemci si mohou na základě krátkých videomedailonků vybrat jednoho z průvodců (starších studentů VŠCHT) a strávit v jeho doprovodu den na půdě univerzity každodenními studijními i mimoškolními aktivitami.

Přihlašování je otevřeno nepřetržitě formou online formuláře na webových stránkách, kde také najdete více informací k programu: https://studuj.vscht.cz/otevrena-univerzita.


Návštěva Univerzity Pasov

Nabídka možnosti nahlédnout do univerzitního života na kampusu Univerzity Pasov, představení rozmanitých a mezinárodních studijních oborů. V rámci prohlídky kampusu bychom Vám nabídli následující body programu, z nichž si můžete vybrat na základě zájmu a časového rozvrhu:

1)    Prohlídka kampusu Univerzity Pasov

2)    Návštěva informativní přednášky o nabídce studijních oborů na Univerzitě Pasov

3)  Návštěva Vámi vybrané přednášky (většinou nabízíme tři paralelní přednášky, ze kterých si studenti dle zájmu sami mohou vybrat, jakou přednášku navštíví)

4)    Společný oběd v menze jako zakončení návštěvy univerzity (výdaje za osobu: 5 euro)

Termín konání: po domluvě


Nový studijní program Sportovní technologie, VUT

Nový studijní program VUT v Brně Sportovní technologie propojuje sport a moderní technologie.

Naučíme vás pracovat s různě zaměřenými technologiemi pro sport. Rozvineme vaše nadání, vzděláme vás v kinantropologii a naučíme vás navrhovat technologie pro sport. Při studiu se setkáte s moderními metodami zpracování signálů, jakými je například využití umělé inteligence. Díky promyšlené koncepci studia a důrazu na praxi si rychle propojíte získané vědomosti a dovednosti a budete je umět samostatně použít pro vlastní tvůrčí činnost.


Studium na Futtwangen University v Německu – prezentace VŠ

 • Jsme menší vysoká škola na jihozápadě Německa (přesněji jihozápadě Bádenska-Württemberska), s hlavním kampusem v městysu Furtwangen im Schwarzwald a se dvěma dalšími kampusy v okresních městech Villingen-Schwenningen a Tuttlingen.
 • Specifikem naší vysoké školy je praktická orientace a úzké vazby na průmysl – jihozápad Německa je průmyslovou výspou, s těžištěm ve středněstavovských firmách.
 • Většina bakalářských oborů startuje 2x ročně. Zimní semestr začíná kolem 1. října, letní kolem 15. března (vždy v pondělí). Deadline pro podání přihlášek je 15.01. a 15.07. U uchazečů s českou maturitou je požadována nostrifikace. Česká maturita je bez problémů uznávána, a to zdarma, tento úřední akt však může trvat i několik měsíců.


Den studentem Pedagogické fakulty MU

Chceš si zkusit být studentem vysoké školy? Napiš na mail projektstredoskolaci@gmail.com a dohodni se na svém dnu na VŠ. Tato nabídka je jen pro některé školy v rámci projektu ve spolupráci s Otevřeno, tak to ho využij!

otevreno-pdf


Nabídka vysokých škol a informace o uplatnění absolventů

V informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy, naleznete všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.


Masarykova univerzita – informace pro budoucí studenty

Přemýšlíte o studiu na Masarykově univerzitě? Podívejte se na web www.muni.cz, kde naleznete veškeré informace o nabízených oborech, přijímacích zkouškách a termínech, které je nutné sledovat.
Studium si nastavte podle sebe

 • Ať už se chcete zaměřit jen na jednu oblast, nebo máte více zájmů, MUNI vám vyjde vstříc. Můžete studovat jeden studijní program, kombinovat hlavní a vedlejší obor nebo zvolit specializaci. A když vás láká předmět z jiného programu? Jen si ho zapište!

Pokud vás zajímá život na MUNI, sledujete webovou stránku https://www.online.muni.cz/.


Vysoké učení technické v Brně

Dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách VUT začínají už začátkem listopadu.

Přijímací řízení na VUT zahrnuje většinou písemný test zaměřený na zájem o příslušný obor studia a na znalosti v odpovídající technické nebo umělecké disciplíně. Součástí přijímacího řízení může být i talentová zkouška. Některé fakulty přijímají studenty s výborným prospěchem nebo studenty úspěšné v olympiádách a dalších vybraných SŠ soutěžích bez přijímacích zkoušek.

Přehled oborů a informací o studiu naleznete zde.


Mendelova univerzita v Brně

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav:

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 • Institut celoživotního vzdělávání

Infromace o přijímacím řízení na jednotlivé fakulty naleznete zde.


Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které jsou vojenského, vojensko-manažerského, ekonomického, technického a zdravotnického zaměření.

Podívejte se, co vám může nabídnout Univerzita obrany v Brně. Dny otevřených dveří pro jednotlivé fakulty zajčínají už v prosinci.


České vysoké učení technické v Praze

ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů.

Dny otevřených dveří začínají už v listopadu.


Univerzita Karlova

Dny otevřených dveří na jednotlivé fakulty UK naleznete zde.

Oficiální autorizovaná verze vyhlášených podmínek přijímacího řízení ke studiu na fakultách Univerzity Karlovy je zveřejněna na adrese: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky . Zde uchazeči naleznou podrobné informace o obsahu přijímacích zkoušek, kritériích hodnocení a podmínkách pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů a oborů.


Česká zemedělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí studentům vzdělávání na šesti fakultách a vysokoškolském institutu:


Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Studium probíhá podle zásad Evropského systému převodu a akumulace kreditů (ECTS).


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách.