Důležité termíny školního roku 2018/19

Důležité termíny ve 2. pololetí školního roku 2018/19

8. 1. 2019 (út) DOD I. (14:00 – 18:00)

výuka do 11:40 nebo 12:35 dle suplování, odchod na oběd dle rozpisu

15. 1. 2019 (út) Porada k nadaným žákům a k seminářům (14:30)
22. 1. 2019 (út) DOD II. (14:00 – 18:00)

výuka do 11:40 nebo 12:35 dle suplování, odchod na oběd dle rozpisu

25. – 31. 1. 2019 Nostrifikační zkoušky – viz rozpis
28. 1. 2019 (po) Uzavření klasifikace za 1. pololetí (do 15:00)
29. 1. 2019 (út) Klasifikační porada (od 14:30)
31. 1. 2019 (čt) Vydávání výpisu z vysvědčení (od 11:50)
1. 2. 2019 (pá) Pololetní prázdniny
4. – 8. 2. 2019 AKČNÍ TÝDEN
11. – 17. 2. 2019 Jarní prázdniny
4. – 8. 3. 2019 AKČNÍ TÝDEN
19. 3. 2019 (út) Okresní kolo SOČ (ředitelské volno)
5. 4. 2019 (pá) Den učitelů Telnice (od 14:00)

Výuka do 11:40, obědy do 12:50

1. – 5. 4. 2019 AKČNÍ TÝDEN
9. 4. 2019 (út) Porada k organizaci PZ a MZ (od 14:30)
10. 4. 2019 (st) MZ – písemná práce z ČJL (od 12:30)

výuka do 11:40, odchod na oběd dle rozpisu

11. 4. 2019 (čt) MZ – písemná práce z CJ (AJ 8:00, NJ 10:00)

výuka beze změn (jen změna umístění)

12. 4. 2019 (pá) Přijímací zkoušky – 4leté studium (1. termín)

ředitelské volno

15. 4. 2019 (po) Přijímací zkoušky – 4leté studium (2. termín)

ředitelské volno

16. 4. 2019 (út) Přijímací zkoušky – 6leté studium (1. termín)

Výuka pro 4. ročník, akce TP se třídami mimo školu, 4.A+2.B Mgr. Vaněk

17. 4. 2019 (st) Přijímací zkoušky – 6leté studium (2. termín)

Výuka pro 4. ročník, akce PK mimo školu, 2.C+2.D Mgr. Vaněk

17. 4. 2019 (st) Klasifikační porada (od 14:30)

Třídní schůzky (od 16:30)

18. 4. (čt), 19. 4. (pá)

a 22. 4. 2019 (po)

Velikonoční prázdniny + Velikonoce
26. 4. 2019 (pá) Uzavření klasifikace maturitního ročníku za 2. pololetí (do 15:00)
29. 4. 2019 (po) Klasifikační porada pro maturitní ročník (9:45)
30. 4. 2019 (út) Poslední zvonění (8:00 – 12:00)

Od 12:00 úklid

Vydávání vysvědčení studentům maturitního ročníku

30. 4. 2019 (út) Nahlížení do spisů k přijímacímu řízení
2. 5. 2019 (čt) Zveřejnění výsledků PZ 2019

Vydávání rozhodnutí k přijímacímu řízení (od 7:00)

2. 5. 2019 (čt) Didaktický test z M (8:00 – 10:15)

Didaktický test z AJ (13:00 – 15:05)

Výuka do 11:40, obědy do 12:40

3. 5. 2019 (pá) Didaktický test z ČJL (8:00 – 9:30)

Didaktický test z NJ (11:20 – 13:25)

výuka od 10:00

6. 5. 2019 (po) Matematika+ (zkouška na spádové škole)
6. – 19. 5. 2019 „Svatý týden“
13. a 14. 5. 2019 Náhradní termíny přijímací zkoušky
13. – 17. 5. 2019 Nostrifikační zkoušky – viz rozpis
20. – 23. 5. 2019 Ústní MZ I. (4.B, 4.E)
27. -. 30. 5. 2019 Ústní MZ II. (6.A, 4.C, 4.D)
10. – 14. 6. 2019 Škola v přírodě (1.A + 2.A)
10. – 12. 6. 2019 Ekokurz (2.B + 2.C)
12. – 14. 6. 2019 Ekokurz (4.A + 2.D)
12. (st) – 21. 6. 2019 AKČNÍ TÝDEN – školní výlety
24. 6. 2019 (po) Školní akademie (od 11:00)

Uzavření klasifikace (do 15:00)

25. 6. 2019 (út) Barevný den

Klasifikační porada (od 14:00)

26. 6. 2019 (st) Úklid tříd
27. 6. 2019 (čt) Dračí lodě aneb celá škola na Prýglu (příp. jiná celoškolní akce)

Výjezdní porada

28. 6. 2019 (pá) Vydávání vysvědčení (9:00 – 9:45)

Závěrečná porada (10:00)

27. 8. 2019 (út) Nástup na přípravný týden (4 dny – úterý až pátek)
2. 9. 2019 (po) 9:00 – zahájení školního roku 2019/2020

10:00 – žáci 1. ročníku ve ŠJ