Důležité termíny školního roku 2018/19

 Důležité termíny v 1. a 2. pololetí školního roku 2018/19

27. – 30. 8. 2018 Nostrifikační zkoušky (5 dnů) – viz rozpis
28. 8. 2018 (út) Nástup na přípravný týden (4 dny – úterý až pátek)

9:00 – porada pedagogických pracovníků + školení PO a BOZP

30. 8. 2018 (čt) 8:00 – porada vyučujících 1.A s asistentem pedagoga a výchovným poradcem školy
31. 8. 2018 (pá) Výjezdní porada Lednice
3. 9. 2018 (po) 9:00 – zahájení školního roku – třídnické hodiny!

10:00 – žáci 1. ročníku ve ŠJ

4. 9. 2018 (út) 8:00 – 11:00 – natáčení třídního videa (kromě 1. ročníku)

11:30 – cvičná evakuace školy

5. – 6. 9. 2018 (st, čt) Fotografování tříd
17. 9. 2018 (po) Maturitní zkoušky – podzimní termín
24. – 27. 9. 2018 AKČNÍ TÝDEN
28. 9. 2018 (pá) Státní svátek
5. 10. 2018 (pá) Oslavy 111. výročí založení školy – Studentský den
6. 10. 2018 (so) Oslavy 111. výročí založení školy – Den absolventů
22. – 26. 10. 2018 AKČNÍ TÝDEN
29. a 30. 10. 2018 (po, út) Podzimní prázdniny
23. 10. 2018 (út) Veletrh Gaudeamus

3. ročník s TP! – 8:30 na BVV

4. ročník výuka do 11:40

13. 11. 2018 (út) Klasifikační porada za 1. čtvrtletí (od 14:30)

Třídní schůzky (16:30-18:30)

16. 11. 2018 (pá) Výjezdní porada
26. – 30. 11. 2018 AKČNÍ TÝDEN
17. – 21. 12. 2018 AKČNÍ TÝDEN
21. 12. 2018 (pá) Koncert adventní hudby
22. 12. 2018 (so) –

2. 1. 2019 (st)

Vánoční prázdniny
3. 1. 2019 (čt) Nástup do školy
8. 1. 2019 (út) DOD I. (14:00 – 18:00)

výuka do 11:40 nebo 12:35 dle suplování, odchod na oběd dle rozpisu

22. 1. 2019 (út) DOD II. (14:00 – 18:00)

výuka do 11:40 nebo 12:35 dle suplování, odchod na oběd dle rozpisu

28. 1. 2019 (po) Uzavření klasifikace za 1. pololetí (do 15:00)
29. 1. 2019 (út) Klasifikační porada (od 14:30)
31. 1. 2019 (čt) Vydávání výpisu z vysvědčení (od 11:50)

odchod na obědy dle rozpisu, výuka do 11:40

1. 2. 2019 (pá) Pololetní prázdniny
4. – 8. 2. 2019 AKČNÍ TÝDEN
11. – 17. 2. 2019 Jarní prázdniny
4. – 8. 3. 2019 AKČNÍ TÝDEN
1. – 5. 4. 2019 AKČNÍ TÝDEN
18.4. (čt), 19.4. (pá)

a 2. 4. 2019 (po)

Velikonoční prázdniny + Velikonoce
20. – 31. 5. 2019 Maturitní zkoušky – ústní část
12. (st) – 21. 6. 2019 AKČNÍ TÝDEN – školní výlety
24. 6. 2019 (po) Uzavření klasifikace
25. 6. 2019 (út) Klasifikační porada (od 14:00)