Studium

Čtyřleté studium

Studijní program vyššího stupně šestiletého studia a čtyřletého studia je popsán v příslušném školním vzdělávacím programu (ŠVP).

Šestileté studium

Šestileté studium je všeobecné s přípravou na Deutsches Sprachdiplom. V této formě studia studenti po šesti letech skládají mezinárodně uznávanou zkoušku DSD II, která svou úrovní výrazně převyšuje jazykovou maturitu a je uznávána jako doklad k přijetí ke studiu na vysoké školy v německy mluvících zemích. Současně je vítána jako prestižní doklad o nabyté jazykové úrovni u mnoha zaměstnavatelů. Zkouška i příprava na ni je bezplatná.
Pro toto studium platí příslušné školní vzdělávací programy (ŠVP pro nižší a ŠVP pro vyšší stupeň šestiletého studia).
Pro tento typ studia nevyžadujeme předchozí znalost němčiny.

Výuka cizích jazyků

Ve čtyřletém studiu pokračuje výuka cizího jazyka ze základní školy (Cizí jazyk 1). Jako povinný „Cizí jazyk 2“ si studenti volí angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo ruštinu a jsou v rámci ročníku zařazeni do skupin podle pokročilosti. (Pokud se do některého jazyka přihlásí příliš mnoho nebo příliš málo žáků, vyhrazuje si škola právo zařadit žáka do skupiny sama.) Zahraniční lektoři přebírají jednu hodinu hlavního cizího jazyka týdně od 2. ročníku. Studenti, kteří mají výborné znalosti německého jazyka, jsou zařazeni do pokročilé skupiny a připravují se intenzivně na složení zkoušky Deutsches Sprachdiplom (mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka – viz šestileté studium).
Studenti 1.ročníku čtyřletého studia, se mohou přihlásit do kurzu speciální přípravy pro zkoušku „Cambridge First Certificate“ z angličtiny, který povedou naši vyučující. Zkouška se koná na JŠ P.A.R.K. na konci 3. ročníku.