Třídy

Za třídní fotografie děkujeme našemu bývalému studentovi Ondřeji Flekovi.