Školská rada

Školská rada Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace – školní rok 2020/2021

Výsledky voleb v roce 2017

Výsledky doplňovacích voleb v roce 2019

Natálie Bezvodová za zřizovatele
Bc. Kateřina Krejčířová za zřizovatele
Jakub Picka za zřizovatele
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. za zákonné zástupce a zletilé žáky
Ing. arch. Kateřina Špringlová za zákonné zástupce a zletilé žáky
MUDr. Hana Dostálová za zákonné zástupce a zletilé žáky
Mgr. Zdeněk Kadeřábek za pedagogické pracovníky
Mgr. Jan Kaplan za pedagogické pracovníky
Mgr. Aleš Kubík za pedagogické pracovníky