Školní jídelna

Studenti školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně-výdejně s kapacitou 130 míst, která se nachází v rekonstruovaném objektu na ulici Cyrilská.

Komfortní výdejna stravy umožňuje strávníkům výběr z nabídky tří jídel, která jsou dovážena ze SŠ obchodu a služeb, Brno, Charbulova. Výdej obědů probíhá v době od 11.40 do 13.45 hod. Každá třída má v této době nejméně jednu volnou vyučovací hodinu.

Stravovací systém využívá bezkontaktních čipů pro objednávání a odběr obědů a umožňuje objednávání z libovolného PC připojeného k internetu na adrese obedy.gymkren.cz. Bezkontaktní čip dostanou strávníci po zaplacení kauce 100 Kč při přihlášení ke stravování.

Objednávky obědů se provádějí prostřednictvím elektronického terminálu umístěného u jídelny nebo on-line webovou aplikací. Objednávku nebo odhlášení obědů je možné učinit 2 dny předem do 10.00 hodin, a to buď na terminálu před školní jídelnou, prostřednictvím webové aplikace na stránkách školy (obedy.gymkren.cz) nebo u vedoucí školní jídelny (telefonicky 543 321 352/ kl. 126 nebo na jidelna@gymkren.cz).

Od 1. září 2021 hradí studenti ve věku 11-14 let za jeden oběd 37 Kč, studenti ve věku 15 a více let hradí za jeden oběd 40 Kč (do kategorie starších žáků spadají studenti, kteří v daný školní rok dovrší věk 15 let). Ve školní jídelně také nabízíme dietní (bezlepkové) stravování, cena obědu je 37 resp. 40 Kč. Ke stravování se noví studenti mohou o prázdninách přihlásit 24. a 25. srpna a od 29. do 31. srpna 2022 v době od 8.00 do 13.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Během školního roku se mohou přihlásit každý pracovní den od 7.30 do 10.00 hod.

Zálohy na stravování se hradí na účet školy č.: 19-5174690227/0100 u KB Brno-město. Strávník uhradí částku odpovídající předpokládanému počtu stravovacích dnů nebo částku vyšší a to vždy do dvacátého dne předchozího měsíce. Platbu lze provádět jednorázově (měsíčně, čtvrtletně, atd.) nebo trvalým příkazem. Při platbě je důležité správně zadat variabilní symbol (osobní číslo žáka), aby byla platba správně přiřazena (není možné zasílat platbu dříve, než je žák ke stravování zaevidován). Platby stravného se provádějí pouze bezhotovostně, a to formou příkazu z bankovního účtu nebo složenkou, kterou si strávník vyzvedne u p. Olgy Sedláčkové na sekretariátu školy.

Pokud strávník nemá finančně krytý účet záloh, terminál objednávku oběda nepotvrdí. Přeplatky se automaticky převádějí do následujícího školního roku. Vyúčtování a vrácení přeplatků se provádí při ukončení studia (pracovního poměru) strávníka nebo při trvalém odhlášení studenta či zaměstnance ze stravování. Přeplatky záloh budou poukázány na účet uvedený na žádosti o vrácení peněz. Žádost lze zaslat i elektronicky na adresu sedlackova.o@gymkren.cz.

Podrobnější informace jsou uvedeny zde:

Objednávka obědů přes internet:


Vedle jídelny funguje malý bufet, ve kterém si mohou studenti zakoupit občerstvení, svačinu či nápoje. Otevírací doba v bufetu je denně od 7:45 do 13:30 hod.