Nadační fond Gymnázia Brno, Křenová

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati jest vlastnost povah vznešených.

Tyto myšlenky vyslovil před mnoha staletími Jan Amos Komenský. Stav společnosti, která nás v současnosti obklopuje, nás provokuje k tomu, abychom se nad nimi zamysleli. V dnešním světě neslyšíme často o konání dobra ve prospěch bližních. O takové dobro, o takový prospěch usiluje naše nadace. Vždyť jejím posláním je právě shromažďování financí na podporu nejrůznějších studentských aktivit (vzdělávacích, kulturních, publikačních, společenských, sportovních a osvětových). V naší škole student nežije jen učebnicemi, zkoušením, semináři, počítačovými programy a slovníky. Jeho život je mnohem pestřejší. Má možnost vycestovat do nejrůznějších evropských zemí, věnovat se sborovému zpěvu i reprezentovat gymnázium v oblastních i celostátních soutěžích. Velký význam mělo též připojení k internetové síti. Dále se snažíme zpříjemnit školní prostředí zřizováním odpočinkových koutů a studijních lavic na chodbách. Abychom v těchto aktivitách mohli pokračovat i v roce následujícím, potřebujeme, vážení přátelé, získat mimořádné finanční prostředky. Své plány splníme jen tehdy, když budeme myslet na prospěch mladých, vynaložíme patřičné úsilí a své myšlenky zhmotníme.


Základní údaje

Nadační fond Gymnázia Brno, Křenová

Křenová 36, 602 00 Brno

IČ 25542982, DIČ CZ25542982

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno, účet 27-4040520287/0100