Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B

náhled
Jak už bývá zvykem v mých článcích, než se dostanu k výsledkům našich děcek v soutěžích, seznámím čtenáře s drby z chemického podsvětí. I v kategorii B se něco najde. :-) Letos autoři úloh vedeni garanty pro jednotlivé kategorie makali na plné obrátky, aby vše bylo nachystáno v šibeničních termínech. Jen v kategorii B vládla jakási anarchie. Zpoždění se zveřejněním úloh řádově v týdnech bylo dost nepříjemné, neboť termíny testů byly již dávno známy a čas k nastudování složité tématiky se krát...
Více

YPEF místním kolem nekončí!

185585699_426965428348638_2601437722357503389_n
Již tradičně se naši studenti účastní týmové přírodovědné soutěže YPEF. Letos poprvé jsme nenavštívili Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brně, ale celá soutěž proběhla pouze formou on-line testu. Matadorem soutěže byl tým Markéta Protivánková, Lukáš Novotný a Vendula Šilhávová z 5.A. V tomto složení se soutěže zúčastnili již po třetí (Markéta s Lukášem již po páté). To, že v oblasti lesnictví se perfektně orientují, dokazují výsledky i z minulých ročníků, kdy stávali na stupních vítězů, ni...
Více

Školní kolo přehlídky prací SOČ

soc
Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů.  Na naší škole byla tento rok největší konkurence v oborech zdravotnictví, biologie nebo strojírenství. V rámci biologie a zdravotnictví jsme museli nominovat do online SOČ pouze 1 - 2 studentské práce, což konkurenci ještě více vyostřilo. Stejně jako v minulém roce museli studenti v rámci školního kola vytvořit video prezentaci své odborné práce, kterou pak posoudí porota v krajském kole. Kra...
Více

Duben, měsíc chemické olympiády, aneb… Začínáme kategorií C!

hořčík
V průběhu měsíce března probíhala školní kola ChO a v dubnu olympiáda vyvrcholila krajskými i národním kolem. Událo se toho opravdu hodně, proto jsme se rozhodli odkrývat naše nemalé úspěchy pomalu a postupně. :-) Začněme tedy kategorií C. Jak již pravidelní čtenáři příspěvků na školním webu tuší, kategorie C je primárně určena pro studenty prvních a druhých ročníků gymnázií (a ekvivalentních ročníků nižších gymnázií). Letos se poprvé na Křence stalo, že se do kategorie C přihlásili dva st...
Více

Chemická olympiáda žije!

dusičnan stříbrný
Letošní ročník chemické olympiády byl vyhlášen až v polovině prosince 2020. Soutěž musí probíhat pouze v on-line prostředí, což zrovna v chemii bylo dost problematické prosadit, neboť nedílnou součástí soutěže jsou praktické laboratorní úlohy. Nakonec vše bylo schváleno, sestavily se nové autorské týmy, které v neuvěřitelně krátké době šesti týdnů sepsaly úlohy pro řešení z domu, případně vhodné k on-line testům. Dne 1. února 2021 spatřila světlo světa nová zadání jednotlivých kategorií. Naši...
Více