Nový informační systém školy – Edookit

edookit
Vážení rodiče, rád bych vás informoval o tom, že od 2. září 2019 začne naše škola využívat nový informační systém Edookit. Základní změnou, kterou systém přinese, je přechod na elektronickou třídní knihu a s tím související zrušení omluvných listů. Stejně jako budou mít změny dopad na práci mých kolegů, budeme potřebovat i vaši vstřícnost a ze začátku nejspíš i pochopení. Podle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., § 22) a následně školního řádu naší školy je povinností zákonných zástup...
Více

Třídní schůzky – 17. dubna 2019

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 17. dubna 2019 v době od 16:30 do 18:30 hod. Po ukončení třídních schůzek následují individuální pohovory s vyučujícími. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:00 hod. ve sborovně školy. Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy
Více