Přednášky „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“

Ve dnech 19. 3. 2014 a 26. 3. 2014 jsme pro studenty biologického semináře uspořádali přednášky na téma „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“, které si pro nás připravila paní profesorka RNDr. Jana Šmardová, CSc., která pracuje na Ústavu patologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Přednášky se konaly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“, CZ.1.07/1.1.00/44.0006, který na naší škole b...
Více

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Doba realizace projektu 3. 10. 2013 – 30. 6. 2015 Program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu 1 – Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo a název výzvy Výzva č. 44 Název partnera Gymnázium, Brno, Křenová 36 Oficiální adresa Křenová 36, 602 00 Brno IČ: 00...
Více