Laboratorní cvičení pro ZŠ

Přírodovědný projekt se pomalu, ale jistě blíží do finále. Proto naši školu opět 22. dubna navštívili vybraní žáci 8. tříd ze základní školy na Antonínské. Byla to prozatím největší skupinka 32 nadšených dětí, které se dobrovolně přihlásily na den laboratorních cvičení z chemie, biologie a fyziky. Některé tváře nám byly povědomé, protože na projektovém dni byly již v podzimním termínu. O to víc nám byl jejich zájem milý. V rámci laboratorních cvičení z chemie jsme navázali na výuku právě prob...
Více

Základní školy opět v laboratořích našeho gymnázia

S novým školním rokem vstoupil přírodovědný projekt do své druhé poloviny. V rámci letošního školního roku se naši studenti podívají na řadu zajímavých exkurzí, poslechnou si poučné přednášky, ale setkají se v prostorách naší budovy i se žáky základních škol, kteří si k nám přijdou vyzkoušet svoje laboratorní dovednosti. Šikovní studenti ze třetích ročníků jsou k ruce vyučujícím biologie, chemie a fyziky a na vlastní kůži si zkouší, jaké to je, předávat svoje znalosti dál… A v jakých termínec...
Více

Přednáška na téma Periodická tabulka

V pátek  25. 4. 2014  byli  studenti  3.A,  1.B  a  3.B  pozváni  na  přednášku  doc.  RNDr.  Josefa Novosada, CSc., která byla na našem gymnáziu realizována v rámci přírodovědného projektu. O tom, že periodická tabulka je naprosto legální tahák každého chemika, nikdo nepochybuje, proto bylo zajímavé seznámit se nejen s její historií, ale i současným stavem. Přednáška  začala  opravdu  od  počátku  –  Big  Bang  (velký  třesk)  -  si  každý  spojuje  se vznikem  vesmíru,  ale  ne  každý  s...
Více

Laboratorní cvičení pro ZŠ

V rámci přírodovědného projektu navštívili dne 22. a 23. dubna naši školu vybraní žáci 8. tříd ze základních škol ve Šlapanicích a na Antonínské. Byl pro ně připraven den plný laboratorních cvičení z chemie, fyziky a biologie. V rámci laboratorního cvičení z chemie si žáci nejprve vyzkoušeli jednu z metod dělení směsí – chromatografii. Pokoušeli se rozdělit směsi barviv nejen syntetických, ale i z přírodního materiálu – červené řepy. Následně proběhlo seznámení se zacházením a výhřevností kah...
Více

Přednášky „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“

Ve dnech 19. 3. 2014 a 26. 3. 2014 jsme pro studenty biologického semináře uspořádali přednášky na téma „Jak vznikají nádory?“ a „Analýza mutací nádorového supresoru p53“, které si pro nás připravila paní profesorka RNDr. Jana Šmardová, CSc., která pracuje na Ústavu patologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Přednášky se konaly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“, CZ.1.07/1.1.00/44.0006, který na naší škole b...
Více