Oblíbený oběd a oblíbený dezert

02
Projekt výtvarné výchovy v rámci distanční výuky za školní rok 2019/2020. Téma bylo zadáno ke zpracování libovolnou technikou (tužka / tuš / pastelka / pastel / vodové barvy / temperové barvy / počítačová grafika). Inspirací nám byla vybraná díla z historie umění, např. zátiší s jídlem z šestnáctého století, impresionistické studie ovoce, kubistické kompozice, nebo pop-artové obrazy jako součást pop kultury. Výstupem projektu je instalace všech prací ve školní jídelně. Velká barevná série oběd...
Více

Laboratorní den pro ZŠ Bakalovo nábřeží

V úterý 24. dubna, kdy většina našich studentů a vyučujících odjela na školní akademii, navštívilo naši školu 30 žáků ze základní školy zvané „Bakalka“. Již tradičně byl pro ně připraven den plný laboratorních cvičení z biologie, chemie a fyziky. Žáci experimentovali nejen s přístroji ISES, které byly na naše gymnázium zakoupeny v rámci přírodovědného projektu, ale i připravili a ověřili vlastnosti několika chemických látek. Den to byl plný radosti a veselí, obzvláště o přestávce, když se pět...
Více

Planetárium – Cesta za miliardou hvězd

planetarium
Ve středu 16. listopadu 2016 navštívily třídy 1.A a 4.A v rámci návaznosti na Přírodovědný projekt planetárium. Zvolený pořad – Cesta za miliardou hvězd – provedl naše studenty nejen sluneční soustavou, ale i celou naší galaxií. Žáci se seznámili s principy měření vzdáleností vesmírných těles a dozvěděli se zajímavosti o sondě Gaia, která je vesmírnou astronomickou observatoří Evropské kosmické agentury. Naši studenti opět ukázali, že mají vynikající znalosti v oblasti astronomie, což se projevi...
Více

ZŠ Antonínská v laboratořích gymnázia

antoninska
V rámci návaznosti na Přírodovědný projekt navštívili naši školu 15.11.2016 žáci ZŠ Antonínská. Jednalo se o skupinu 29 žáků z 8. tříd. V průběhu šesti vyučovacích hodin osmáci absolvovali laboratorní cvičení z biologie, chemie a fyziky. K experimentům byly často využívány přístroje ISES, kterými byla škola vybavena v rámci projektu. Vzhledem k tomu, že na zmíněné základní škole nemají žádné laboratoře, žáci si den plný pokusů velmi pochvalovali. Za bezproblémový průběh celého dne je potřeba pod...
Více

VIDA!

Přírodovědný projekt na naší škole sice již skončil, ale v jeho duchu se ještě ve škole bude konat několik akcí – přednášky, exkurze i návštěva žáků ze ZŠ. Se studenty 1.A a 1.D jsme se rozhodli navštívit VIDA! science centrum. V Divadle vědy jsme shlédli naučně-zábavné pořady Světlo a Tlak. Naši studenti měli o představení mimořádný zájem, byli aktivní a působili radost nejen demonstrujícím, ale i doprovázejícím učitelům. ☺ Zájem o vystavené exponáty byl opravdu velký a řada studentů se s...
Více