five Easy Solutions to Overcome Stress

So , you could have a stressful problem and also you can't say for sure what to do to get over that. You are not by itself in this condition but I can certainly inform you of some approaches to solve the problems quickly and effectively. Stress is usually an inescapable part of life. There is practically nothing we can carry out to eliminate it from our lives however we are able to control that. There are many factors you can do to relieve pressure and one of these is to make use ...
Více

Precisely what is the Best VPN Services?

Apple Mac computer systems have always been well-liked, and are at this time for many years, becoming the most trusted desktop computer. So there is certainly an increasing demand to install a VPN in your Mac, ipad tablet or iPhone so that you can surf the net anonymously through your Mac, ipad from apple or i phone. The VPN provides an private mode of browsing, as well as the security is definitely guaranteed simply by an security layer could built into your system. With the growt...
Více

Informace k průběhu školního roku 2019/2020

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 s průvodním dopisem ministra Plagy naleznete zde: Informace_k zákonu o MZ a PřZk (pdf, 1570 kB).   Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole - zde Rozvrh konzultací pro studenty maturitního ročníku - zde Termíny maturitních a přijímacích zkoušek - zde   Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v...
Více

Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole

V souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole byla školou přijata následující opatření: Od pondělí 11. 5. 2020 do pátku 29. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultací pro studenty maturitního ročníku. Rozvrh konzultací najdete zde. Škola bude otevřena od 8:00, hlavní vstup nebude zamykán na magnet. Studenti nebudou používat šatny, budou procházet rovnou do učeben či kabinetů. Šatny budou přesto studentům přístupné, aby si mohli odnést své věci. Každý student musí mít sebou mini...
Více