Informace k průběhu školního roku 2019/2020

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 s průvodním dopisem ministra Plagy naleznete zde: Informace_k zákonu o MZ a PřZk (pdf, 1570 kB).   Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole - zde Rozvrh konzultací pro studenty maturitního ročníku - zde Termíny maturitních a přijímacích zkoušek - zde   Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v...
Více

Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole

V souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole byla školou přijata následující opatření: Od pondělí 11. 5. 2020 do pátku 29. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultací pro studenty maturitního ročníku. Rozvrh konzultací najdete zde. Škola bude otevřena od 8:00, hlavní vstup nebude zamykán na magnet. Studenti nebudou používat šatny, budou procházet rovnou do učeben či kabinetů. Šatny budou přesto studentům přístupné, aby si mohli odnést své věci. Každý student musí mít sebou mini...
Více

Rozvrh konzultací pro studenty maturitního ročníku

Konzultace pro studenty maturitního ročníku budou probíhat od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020. Rozvrh je naplánován denně od 2. do 5. vyučovací hodiny (9:00 až 12:35), individuálně si mohou vyučující se studenty domlouvat konzultace i v jiné časy.   Konzultace rozvrh 6.A Konzultace rozvrh 4.B Konzultace rozvrh 4.C Konzultace rozvrh 4.D  
Více