Úřední hodiny během prázdnin

Úřední hodiny o letních prázdninách jsou každou středu od 9:00 do 12:00. Potvrzení o studiu bude vydáváno denně v pracovní dny od 24. do 31. srpna 2020 od 8.00 do 13.00 hod. na recepci školy. Ke stravování se noví studenti mohou přihlásit od 24. do 31. srpna 2020 v době od 8.00 do 13.00 hod. v kanceláři školní jídelny. V pátek 28. 8. 2020 bude přihlašování ve školní jídelně mimo provoz.
Více

Celostátní kolo SOČ

Celostátní kolo SOČ
V polovině června se uskutečnila celostátní přehlídka odborných prací Středoškolské Odborné Činnosti, na které naši školu reprezentovalo 7 studentů. Podívejte se na videoprezentace obhajob prací, které naleznete ve výsledkové listině 2020. Nejzajímavější videa lze také nalézt na webu https://www.soc.cz/nejlepsi-videa-ze-soc-2020-online/ Nejúspěšnější práce našich studentů: Sebereplikující 3...
Více

Exkurze do spalovny odpadů

Během měsíců února a března se třídy 1. C, 3. A a 4. A zúčastnily exkurze do spalovny odpadů v Brně. Ve spalovně jsme byli seznámeni se způsobem zpracování odpadu, třídění plastů i papíru. Překvapilo nás, kolik odpadu se do spalovny každý den dostává. Dané množství se zjišťuje při příjezdu každého vozidla přivážející odpad na váhovně. Aby odpad nebyl pouze odpad, je nutné ho dále využít. Přednášej...
Více

Exkurze do pivovaru Starobrno

Začátkem měsíce března jsme se se třídou 3. C zúčastnili exkurze do brněnského pivovaru Starobrno. Díky skvělé průvodkyni jsme se hned na začátku dozvěděli, jaké jsou základní suroviny pro vaření piva – voda, slad, chmel a kvasnice a jaké procesy jsou při výrobě nezbytné. Kromě Starobrna se zde vyrábějí i jiné značky piva, protože pivovar Starobrno patří pod společnost HEINEKEN, která v České repu...
Více

Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Výsledky uchazečů o studium pro 4leté studium Tabulka přepočtu bodů pro 4leté studium - přepočet bodů za testy z matematiky a českého jazyka (viz kritéria přijímacího řízení) Výsledky uchazečů o studium pro 6leté studium Tabulka přepočtu bodů pro 6leté studium - přepočet bodů za testy z matematiky a českého jazyka (viz kritéria přijímacího řízení) Zápisový lístek můžete odevzdat osobně v pra...
Více