Školní psycholožka

Součástí školního poradenství je i školní psycholožka Mgr. Samuela Chloubová, která poskytuje individuální konzultace a podporu, studentům, rodičům i pedagogům.

V rámci školního poradenského pracoviště spolupracuje školní psycholožka s:

  • výchovnou poradkyní (podpora studentů se specifickými potřebami)
  • metodičkou prevence (příprava tematických třídnických hodin, informace pro pedagogy, objednávání externích preventivních programů)
  • kariérním poradcem (individuální kariérové poradenství pro studenty, spolupráce na depistáži nadaných studentů)

Svou působností podporuje pozitivní klima školy při práci s třídními kolektivy, se studentskými skupinami i s pedagogickým sborem. Pravidelně aktualizuje „psycho nástěnku“ určenou studentům, která nabízí odborné informace, tipy a kontakty pro další psychologickou podporu. Pro třídní kolektivy nabízí tzv. „akční dny“, v rámci kterých mají studenti možnost posílit třídní kolektiv a mohou pomoci předcházet rozvoji psycho-sociálně patologických jevů.

Pro pedagogický sbor organizuje a vede pravidelná podpůrná setkávání určená ke kolegiálnímu sdílení. Učitelé ji také mohou přizvat do výuky zejména odborných seminářů s vybranými psychologickými tématy (relaxační techniky, studium psychologie a další).

Spolu s kolegy se podílí na obnovení fungování studentského parlamentu a aktivně participuje na dění školy v rámci běžného života školy.

 

Informace o projektu:

Činnost školní psycholožky je financována z projektu Šablony pro SŠ a VOŠ v rámci OP JAK (Registrační číslo projektu CZ.02.02.03/00/22_003/0000252). Projekt je realizován v období od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2025.

Logo EU