Poradenství

Školní psycholožka

Mgr. Samuela Chloubová, samuela.chloubova@gymkren.cz, tel. 543 321 352, kl. 103

Náplň práce školní psycholožky

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Lucie Šudáková, sudakova@gymkren.cz, tel.: 543 321 352, kl. 104

 

Kariérový poradce

Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D., kaderabek@gymkren.cz, tel.: 543 321 352, kl. 112

 

Preventistka sociálně-patologických jevů

Mgr. Iva Nohelová, nohelova@gymkren.cz, tel. 543 321 352, kl. 107

Preventivní program GBK