Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – Mgr. Lucie Šudáková, sudakova@gymkren.cz, tel.: 543 321 352, kl. 104

 

Kariérové poradenství

Kariérový poradce – Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D., kaderabek@gymkren.cz, tel.: 543 321 352, kl. 112

 

Prevence sociálně-patologických jevů

Preventista – Mgr. Iva Nohelová, nohelova@gymkren.cz, tel. 543 321 352, kl. 107

Preventivní program GBK 2018-19