Třídy (seznam)

Třídy a třídní učitelé – školní rok 2021/22

Třída Třídní učitel Zástupce TU
1.A Harásek Benešová
2.A Procházková Marek
3.A Valentová Stolařík
1.B Mačátová Šturma / Fialová
1.C Tesák Kocmanová
1.D Fojtová Sedláčková
4.A Boháč Waldhansová
2.B Dvořáčková Koryčánková
2.C Boček Benešová
2.D Stolařík Fojtová
5.A Kadeřábek Mačátová
3.B Míčová Piták
3.C Bártová Procházková
3.D Paříková Sedláčková
3.E Harničárová Dvořáčková
6.A Richterová Koryčánková
4.B Nohelová Kaplan
4.C Ryšavá Svoboda
4.D Kaňa Cupal
4.E Piták Kubík