Třídy (seznam)

Třídy a třídní učitelé – školní rok 2021/22

Třída Třídní učitel Zástupce TU
1.A Šturma Richterová
2.A Harásek Benešová
3.A Procházková Marek
1.B Piták
1.C Vymazalová Šuler
1.D Sedláčková
1.E Pospíchalová Baráková
2.B Mačátová Šturma / Fialová
2.C Tesák Kocmanová
2.D Fojtová Sedláčková
5.A Boháč Waldhansová
3.B Dvořáčková Koryčánková
3.C Boček Benešová
3.D Stolařík Fojtová
6.A Kadeřábek Mačátová
4.B Míčová Piták
4.C Bártová Procházková
4.D Paříková Sedláčková
4.E Harničárová Dvořáčková