Třídy (seznam)

Třídy a třídní učitelé – školní rok 2020/21

 

Třída Třídní učitel Zástupce TU
1.A Procházková
2.A Valentová
3.A Boháč Doudová Mynaříková
1.B Dvořáčková
1.C Boček
1.D Stolařík
4.A Kadeřábek Mačátová
2.B Míčová Šašinková
2.C Bártová Procházková
2.D Šneidr Štohanzlová
2.E Harničárová Dvořáčková
5.A Richterová Koryčánková
3.B Nohelová Kaplan
3.C Ryšavá Svoboda
3.D Sysel Cupal
3.E Piták Kubík
6.A Šturma Sedláčková
4.B Vymazalová Pánek
4.C Martini Valentová
4.D Hudečková Pánek