Třídy (seznam)

Třídy a třídní učitelé – školní rok 2022/23

Třída Třídní učitel Zástupce TU
1.A Šturma Richterová
2.A Harásek Benešová
3.A Procházková Marek
1.B Piták Ryšavá
1.C Vymazalová Šuler
1.D Sedláčková Waldhansová
1.E Pospíchalová Baráková
2.B Mačátová Šturma
2.C Tesák Kocmanová
2.D Fojtová Cupal
5.A Boháč Waldhansová
3.B Dvořáčková Koryčánková
3.C Boček Benešová
3.D Stolařík Fojtová
6.A Kadeřábek Mačátová
4.B Míčová Piták
4.C Bártová Procházková
4.D Paříková Sedláčková
4.E Harničárová Dvořáčková