Informační systém

Informační servis Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace poskytuje informace dvojího druhu:

1) Průběžné informace o vzdělávání jednotlivých studentů školy – v tomto systému mohou rodiče sledovat průběžnou klasifikaci studentů v jednotlivých předmětech.

2) Informativní nástěnka – pomocí tohoto prostředku předáváme rodičům a studentům základní informace týkající se života školy a organizace akcí pořádaných školou.

Vstup do systému: www.gymkren.cz/isas/