GDPR

V souladu s nařízením parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“) zveřejňuje škola následující Informační memorandum ke zpracování osobních údajů, kterým se naše organizace řídí.

Informační memorandum školy