SOČkař za pomoci JCMM postavil a rozběhl experiment

soc-rysava
Úkolem studenta Martina Kopeckého v práci SOČ je navrhnout a sestrojit zařízení, tzv. odstředivku, která má simulovat pomocí dostředivé síly vliv zvýšené gravitace na růst vybraných rostlin. Bude analyzována například schopnost rostlin přijímat těžké kovy při zvýšené gravitaci. Vypěstované rostliny budou podrobeny analýze ve spolupráci s Ústavem chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Anotace Exoplanety jsou planety, které se nachází mimo sluneční soustavu. Některé zároveň obíhají kole...
Více