Výuka u ohniště a pod lyžařskou sjezdovkou? Žádný problém.

286897395_2210067095833358_2356013557985094934_n
Abychom si konec školního roku zpestřili, vydali jsme se v červnu se třídami 1. A a 2. A na školu v přírodě do Malenovic v Beskydech. Součástí bohatého programu byla nejenom výuka, ale také šifrovačky, míčové hry, táborák a výlet na Lysou horu. Školu v přírodě jsme zahájili praktickým kurzem první pomoci. Studenti si nacvičili přivolání záchranné služby, ošetření krvácení, úrazů a také kardiopulmonální resuscitaci. První pomoc je dovednost, kterou by měl zvládnout každý člověk, aby věděl, jak...
Více

Starobrno, srdce brněnského piva

287319840_571116314415200_3053805078439950379_n
Po covidové pauze jsme se již tradičně rozhodli zakončit poslední rok povinného studia chemie třetích ročníků exkurzí do pivovaru Starobrnu. V rámci exkurze jsme byli seznámeni s technologiemi výroby piva, všemi fázemi jeho výroby a také surovinami, které jsou pro výrobu potřeba. Během exkurze jsme mohli nahlédnout do prostor, kde se pivo vaří, kvasí a také do prostor, kde dochází k plnění lahví a sudů. Jeden ze studentů využil návštěvu pivovaru i ke své slohové práci a já bych se s Vámi ráda...
Více

Jarní putování přírodou

285667811_2321678074631014_6402286118043997687_n
Během měsíce května a června jsme se se třídami 2. A a 3. A vydali na několik botanických exkurzí. Třída 3. A navštívila workshop o mechorostech, kde jsme se seznámili se základními druhy mechů. Další naše putování bylo již v přírodě. Během maturitních zkoušek jsme podnikli botanickou vycházku do Mariánského údolí v Brně, kde jsme se seznámili s místní flórou. Poznávali jsme nejběžnější byliny i dřeviny. Na konci exkurze na studenty čekala poznávačka druhů, které jsme cestou potkali a zaslouž...
Více

Barevná chemie ve VIDA! science centrum

foto
I když může být chemie pro některé studenty velmi náročná, její barevnost je okouzlující. O tom se přesvědčili i studenti 2. A při návštěvě programu Barevná chemie ve VIDA centru. Byly pro nás připraveny pokusy, které si studenti mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Prvním pokusem byla reakce sodíku s vodou, ale protože je tato reakce poměrně bouřlivá, předvedli ji studentům lektoři programu. Při této reakci vzniká hydroxid sodný, jehož přítomnost lze ověřit přidáním indikátoru fenolftaleinu. A m...
Více

YPEF – soutěž pro milovníky lesa

277599155_726957265129597_8253777538860190246_n
Soutěž YPEF je znalostní soutěž, jejímž cílem je zvýšit povědomí společnosti o významu lesů a lesnictví. Soutěž sestává ze dvou částí - testová část a poznávací část. Testová část je zaměřena na informace o lesnictví. Praktická část je pro účastníky mnohem zajímavější. Studenti mají za úkol poznávat rostliny, dřevo stromů, stopy zvířat, škůdce a další přírodniny. Pro studenty je také vždy nachystáno bohaté občerstvení. V letošním roce se soutěž naštěstí podařilo uspořádat prezenční formou ...
Více