Jarní putování přírodou

285667811_2321678074631014_6402286118043997687_n
Během měsíce května a června jsme se se třídami 2. A a 3. A vydali na několik botanických exkurzí. Třída 3. A navštívila workshop o mechorostech, kde jsme se seznámili se základními druhy mechů. Další naše putování bylo již v přírodě. Během maturitních zkoušek jsme podnikli botanickou vycházku do Mariánského údolí v Brně, kde jsme se seznámili s místní flórou. Poznávali jsme nejběžnější byliny i dřeviny. Na konci exkurze na studenty čekala poznávačka druhů, které jsme cestou potkali a zaslouž...
Více

Barevná chemie ve VIDA! science centrum

foto
I když může být chemie pro některé studenty velmi náročná, její barevnost je okouzlující. O tom se přesvědčili i studenti 2. A při návštěvě programu Barevná chemie ve VIDA centru. Byly pro nás připraveny pokusy, které si studenti mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Prvním pokusem byla reakce sodíku s vodou, ale protože je tato reakce poměrně bouřlivá, předvedli ji studentům lektoři programu. Při této reakci vzniká hydroxid sodný, jehož přítomnost lze ověřit přidáním indikátoru fenolftaleinu. A m...
Více

YPEF – soutěž pro milovníky lesa

277599155_726957265129597_8253777538860190246_n
Soutěž YPEF je znalostní soutěž, jejímž cílem je zvýšit povědomí společnosti o významu lesů a lesnictví. Soutěž sestává ze dvou částí - testová část a poznávací část. Testová část je zaměřena na informace o lesnictví. Praktická část je pro účastníky mnohem zajímavější. Studenti mají za úkol poznávat rostliny, dřevo stromů, stopy zvířat, škůdce a další přírodniny. Pro studenty je také vždy nachystáno bohaté občerstvení. V letošním roce se soutěž naštěstí podařilo uspořádat prezenční formou ...
Více

Botanická zahrada – ráj tropických i subtropických rostlin

273812322_705842610791818_1763912655229219244_n
Co se podívat mezi tropické rostliny a nemuset přitom cestovat daleko? Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně nabízí exkurzi do tropického i subtropického ráje. Dne 21. 2. 2022 jsme se třídou 3. A navštívili skleníky této botanické zahrady. V první části exkurze jsme se podívali do tropického skleníku, ve kterém jsme mohli vidět orchideje, banánovník, kakaovník, kávovník nebo vanilku pravou. Také jsme měli možnost prohlédnout si skleník, ve kterém se nacházel...
Více

Biologická olympiáda – Jak přežít zimu

274787438_481634850312018_8733509942333585766_n (1)
Co dělá ropucha, zmije či medvěd v zimě? Proč brambory účinkem mrazu zesládnou? Které houby můžeme sbírat v zimě? Tyto a podobné otázky řešili soutěžící biologické olympiády kategorie C s tématem Jak přežít zimu. Taková ropucha se sama dokáže zahrabat až metr hluboko. Pokud jste někdy ochutnali přemrzlé brambory s nasládlou chutí, rozštěpil se v nich škrob na jednodušší cukry, které snižují teplotu zamrzání. V letošním roce se školního kola zúčastnilo 13 studentů ze tříd 1. A a 2....
Více