Oblíbený oběd a oblíbený dezert

02
Projekt výtvarné výchovy v rámci distanční výuky za školní rok 2019/2020. Téma bylo zadáno ke zpracování libovolnou technikou (tužka / tuš / pastelka / pastel / vodové barvy / temperové barvy / počítačová grafika). Inspirací nám byla vybraná díla z historie umění, např. zátiší s jídlem z šestnáctého století, impresionistické studie ovoce, kubistické kompozice, nebo pop-artové obrazy jako součást pop kultury. Výstupem projektu je instalace všech prací ve školní jídelně. Velká barevná série oběd...
Více

Týden výtvarné kultury

Srdečně Vás zveme na akci Týden výtvarné kultury, pořádanou katedrou výtvarné výchovy PdF MU, které se zúčastnili i studenti Gymnázia Křenová vybranými fotografiemi a kresbami z cyklu MŮJ POKOJ. Slavnostní zahájení letošního ročníku Týdne výtvarné kultury, které bude spojeno s vyhlášením výsledků soutěže, předáním cen a vernisáží vybraných soutěžních prací, proběhne v pondělí 9. března 2015 v 16.30 hodin ve foyer Domu umění města Brna, Malinovského náměstí 2, Brno. Výstavu prací bude násle...
Více

Pohled z balkonu ve výtvarné výchově

V rámci naší spolupráce s katedrou výtvarné výchovy Pdf MU proběhla v lednu a únoru ve výuce praxe studentky oboru výtvarná výchova-vizuální tvorba Elišky Mikšové. Společně se studenty, kteří pracovali v čtyřčlenných skupinkách, jsme připravili kulisy pohledu z balkonu. Studenti pracovali s výřezem krajiny podle svého výběru, takže jsme dospěli k prostorovým kompozicím znázorňujícím reálné prostředí, např. budovu operu v Sydney nebo Taj Mahal, fantastické město mrakodrapů, okupované King Konge...
Více

Obraz a hudba – pokračování druhé

Malbou číslo dvě v našem cyklu Obrazy a hudba na pokračování je dílo dle návrhu Anny Zoufalé z 1. D. Jedná se o přepis skladby anglické skupiny Pink Floyd, která se jmenuje High Hopes z alba Division Bell z roku 1994. Píseň evokovala v autorce tohoto obrazu zelenou barvu, měnící se a přeskupující v kapkách ohraničených vlastními odstíny. K takovému pojetí zvukových vln ji nejspíš inspiroval i text, ve kterém se zpívá, že „….tráva byla zelenější / světlo bylo jasnější / chuť byla sladší…“ Doku...
Více

Obrazy i hudba na pokračování

Jistě jste si všimli, že u vstupu do školních šaten jsme minulý týden nainstalovali barevný obraz. Jedná se o dílo Jakuba Novotného a Davida Pavlovského z 2.D na téma Výtvarná transkripce hudby. Každý ze studentů si měl vybrat svou oblíbenou hudební skladbu a pokusit se o její výtvarný záznam, ať už prostřednictvím kompozice barevných ploch v rámci abstraktního zpracování nebo s pomocí dějové linky příběhu písně. Nejzdařilejší z výkresů jsme potom vybrali pro barevné zpracování na sololit, tak...
Více