Přednáška Pavla Dufka: Kvóty v demokracii

Představuje výrazně nižší početní zastoupení žen v politice závažný demokratický problém?   A pokud ano, mohly by být řešením kvóty? Tato otázka, vznesená ve třídě 3.B, uvedla ve čtvrtek 4. 2. 2016 přednášku doktora Pavla Dufka z Katedry politologie FSS MU.     První polovina přednášky sloužila k seznámení se současnou (nejen českou) situací a k objasnění základních principů reprezentativní demokracie. Zajímavostí například bylo, že největší politické zastoupení žen má Rwanda nebo že ve Švé...
Více

Nahlédnout pod pokličku advokacie: přednáška Jiřího Gabriela

Pohotový a po čertech mazaný řečník hájící v soudní síni velkého zloducha nebo nespravedlivě obviněného hrdinu. I takto si můžeme na základě celé řady filmových scén představovat práci advokáta. O tom, nakolik se tato představa liší od skutečnosti, se mohli přesvědčit studenti a studentky 4.C v pátek 16. 10. 2015. Do hodiny ZSV zavítal advokát Jiří Gabriel, aby jim přiblížil svou práci a seznámil je s některými případy, jimiž se jako advokát ex offo (přidělený z moci úřední) zabýval. Gymnazis...
Více

Úspěšné účastnice Olympiády v českém jazyce

Dvě studentky našeho gymnázia se umístily na postupových místech okresního kola Olympiády v českém jazyce. Do krajského kola zamíří Veronika Klinkovská (1.A), která se umístila na čtvrtém místě v mladší kategorii. Ze stejného, tedy čtvrtého místa postupuje ve starší kategorii Zuzana Hradilová (2.C). Oběma studentkám blahopřejeme.
Více

Přednáška o lidských právech

Existuje lidské právo na demokracii? Nad touto otázkou mohli ve čtvrtek 5. 2. 2015 zapřemýšlet studenti a studentky 3.C během stejnojmenné přednášky doktora Pavla Dufka z Katedry politologie FSS MU. Díky argumentačně nabitému, o politickou filosofii opřenému vystoupení tak měli možnost rozšířit si povědomí o problematice  lidských práv, seznámit se s důsledky, které by z přiznání tohoto práva vyplývaly, i se sami zeptat na otázky, jež by je v souvislosti s tímto tématem zajímaly. V neposlední řa...
Více