Seberozvojový workshop: Naše předsudky, naše stíny

15. 12. 2014  na naší škole ve třídě 5.A v rámci hodin ZSV proběhl seberozvojový workshop: Naše předsudky, naše stíny. Cílem bylo zaměřit se na pochopení toho, proč máme tendenci vnímat určitou skupinu druhých lidí jako nositele negativních vlastností. Seberozvojové aktivity byly zaměřené na krátké nahlédnutí do vlastních podvědomých negativních i pozitivních stránek. Byly provázány diskusí o fenoménu diskriminace. Celým workshopem žáky prováděla postava Spidermana, která jim umožňovala po...
Více

Studentské eurovolby

Naše škola se 28. dubna 2014 zúčastnila studentských voleb do evropského parlamentu. Studentské volby pořádá Člověk v tísni se svým vzdělávacím programem Jeden svět na školách. Voličem se mohl stát student našeho gymnázia, který má alespoň 15 roků. Studenti si mohli vybrat z 39 stran. Účast byla poměrně nízká, konkrétně přišlo volit 49 studentů, z toho 3 hlasy byly neplatné. Vy se teď můžete podívat na výsledky. 1. TOP 09 a Starostové: 10 hlasů 2. ANO 2011: 6 hlasů 3. – 4. ANTIBURSÍK – S...
Více

Exkurze do brněnské mešity

Ve čtvrtek 5. prosince jsme v rámci společenskovědního semináře navštívili mešitu na ulici Vídeňská. Jelikož letos probíráme náboženství a právě minulý týden jsme načali islám, bylo to pro nás opravdu zajímavé. Nezasvěcený člověk přicházející cestou, kterou jsme přišli i my, by si této budovy asi těžko všiml. Ovšem pokud se podíváme na fotografie nebo projdeme okolí, zjistíme, že tato stavba je přeci jen obrovská. Bylo ale znát, že paní profesorka Nohelová tam nebyla poprvé, a tak nás nasměr...
Více

Studentské předčasné parlamentní volby

Druhého října se na naší škole uskutečnily Studentské předčasné parlamentní volby, kterých se mohli zúčastnit všichni studenti Gymnázia Křenová starší 15 let. Členové volební komise se v úterý 1. 10. 2013 odpoledne po vyučování sešli s p. prof. Nohelovou, připravili volební místnost, vytiskli seznamy voličů. (Pokračování textu…)
Více