Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole

V souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole byla školou přijata následující opatření: Od pondělí 11. 5. 2020 do pátku 29. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultací pro studenty maturitního ročníku. Rozvrh konzultací najdete zde. Škola bude otevřena od 8:00, hlavní vstup nebude zamykán na magnet. Studenti nebudou používat šatny, budou procházet rovnou do učeben či kabinetů. Šatny budou přesto studentům přístupné, aby si mohli odnést své věci. Každý student musí mít sebou mini...
Více

Rozvrh konzultací pro studenty maturitního ročníku

Konzultace pro studenty maturitního ročníku budou probíhat od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020. Rozvrh je naplánován denně od 2. do 5. vyučovací hodiny (9:00 až 12:35), individuálně si mohou vyučující se studenty domlouvat konzultace i v jiné časy.   Konzultace rozvrh 6.A Konzultace rozvrh 4.B Konzultace rozvrh 4.C Konzultace rozvrh 4.D  
Více

Termíny maturitních a přijímacích zkoušek

Vážení rodiče, milí žáci, na základě informací zveřejněných MŠMT vám oznamujeme, že termíny maturitních a přijímacích zkoušek jsou následující:   Maturitní zkoušky 1. 6. 2020 - didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) 2. 6. 2020 - didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) 3. 6. 2020 - didaktický test (předmět Matematika+) Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne. ...
Více