Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů o studium budou zveřejněny v pátek 21. května 2021 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v pátek 21. 5. 2021 a v...
Více

Provoz školy od 10. května 2021

V souladu s mimořádným opatřením MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízení z 3. května 2021 bude s účinností od pondělí 10. května 2021 probíhat rotační výuka tříd 1.A a 2.A. Budova školy bude otevřena od 7:00 do 16:00 hod. Potvrzení o studiu budou vydávána na recepci školy.
Více

Třídní schůzky 13. 4. 2021 online

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 13. dubna 2021 v době od 18:00 do 19:00 hod. Obdobně jako na podzim se budou schůzky konat dálkově formou videohovorů v jednotlivých třídách. Třídní učitelé zašlou rodičům návod, jak se ke schůzkám připojit. Těším se na viděnou. Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy
Více