Schůzka rodičů studentů budoucího 1. ročníku

Vážení rodiče našich nových studentů, dovoluji si vás pozvat na schůzku, která se bude konat v pondělí 27. června 2022 v 17:00 hod. v jednotlivých třídách Gymnázia Brno, Křenová, příspěvkové organizace. Na programu budou informace o rozdělení studentů do tříd, třídních učitelích, dále o adaptačních kurzech, školním stravování a jiném. Miroslav Marek, ředitel školy
Více

Třídní schůzky – 19. dubna 2022

Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat na třídní schůzky, které se budou konat v úterý 19. dubna 2022 v době od 17:00 do 18:30 hod. Schůzky budou konány prezenční formou v jednotlivých třídách školy. Schůzka ředitele školy s třídními důvěrníky se koná od 17:30 hod. ve sborovně školy. Těšíme se na viděnou.   Mgr. Miroslav Marek, ředitel školy
Více

Rozloučení s naším kolegou Milanem Štaralem

S velkým smutkem oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega, přítel a učitel Milan Štaral. Na našem gymnáziu působil s menší přestávkou od roku 1988, vyučoval předmět informatika a výpočetní technika a byl také správcem informačních technologií školy. Budeme na něj vzpomínat jako na nadšeného milovníka a znalce historie, který se rád ujal role průvodce na výletech a exkurzích. Ve svém volném čase se věnoval turistice, miloval přírodu a její krásy, také stavěl modely hradů a zámků, vybudoval...
Více