Rozloučení s Olgou Hladkou

Se smutkem vám oznamujeme, že nás navždy opustila naše kolegyně, kamarádka, profesorka Olga Hladká. Na naše gymnázium nastoupila v roce 1993, vyučovala dějepis a německý jazyk. S láskou a porozuměním působila jako třídní učitelka, lidským přístupem si dokázala získat důvěru svých studentů. Od roku 2010 se pak stala i výchovnou poradkyní školy. Nezapomenutelné byly její exkurze, které nejenom skvěle organizovala, ale také se ujímala průvodcovství. Naše srdce si získala svým nezdolným optimisme...
Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 a další informace k průběhu přijímacího řízení byly zveřejněny ZDE. Důležité upozornění: V důsledku změny systému financování regionálního školství není možné od 1. ledna 2020 financovat nepovinné předměty ze státního rozpočtu. Tato změna se na naší škole týká především bezplatné přípravy na zkoušky DSD, která byla nabízena pro šestileté i čtyřleté studium. Z důvodu nedostatečného pokrytí finančních prostředků potřebných na tuto výuku byl řed...
Více