Schůzky s rodiči studentů 1. ročníků

Vážení rodiče studentů budoucích prvních ročníků, dne 26. srpna 2021 od 18:00 hodin proběhnou schůzky třídního učitele s rodiči našich nových studentů. Tyto schůzky proběhnou online v prostředí Google Meet. Na schůzkách budou rodičům sděleny informace k zahájení školního roku, adaptačním kurzům, atd. Pozvánka na třídní schůzky byla všem rodičům zaslána dne 9. 8. 2021 na e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu. Pokud jste pozvánku neobdrželi, napište na marek@gymkren.cz. ...
Více

Rozloučení s kolegou Svatoborem Syslem

S velkým smutkem vám oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega, kamarád, profesor Svatobor Sysel. Na našem gymnáziu působil nepřetržitě od roku 1986, vyučoval fyziku a matematiku, byl nadšeným popularizátorem šachů. Svou lidskost a pochopení pro studentské slabosti projevoval i jako třídní učitel, absolventi se za ním vždy rádi vraceli. Jeho nezdolný optimismus, životní nadhled a nevšední smysl pro humor ovlivnil každého, kdo se s ním setkal, v rozmluvách s lidmi rozdával radost a jistotu,...
Více

Volby do školské rady

Vážení rodiče, milé studentky a milí studenti, informuji vás o tom, že na 28. června 2021 vyhlašuji volby do školské rady zřízené při naší škole. Voleb se mohou zúčastnit zletilí žáci naší školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy. Další podrobnosti naleznete zde: Vyhlášení voleb do školské rady 2021 Informace o kandidátech: Informace o kandidátech 2021 Miroslav Marek, ředitel školy
Více

Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí Výsledky přijímacích zkoušek uchazečů o studium budou zveřejněny v pátek 21. května 2021 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v pátek 21. 5. 2021 a v...
Více

Provoz školy od 10. května 2021

V souladu s mimořádným opatřením MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízení z 3. května 2021 bude s účinností od pondělí 10. května 2021 probíhat rotační výuka tříd 1.A a 2.A. Budova školy bude otevřena od 7:00 do 16:00 hod. Potvrzení o studiu budou vydávána na recepci školy.
Více