Dějepisná exkurze do Mikulova

Mikulov_(Nikolsburg)_-_zámek
Ve čtvrtek 14.června jsme jeli po stopách Liechtensteinů a Dietrichsteinů do Mikulova. Město vyrostlo na jantarové stezce, na moravsko – rakouské hranici a na dlouhá staletí se stalo sídlem mocných šlechtických rodů Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Ti z něj učinili významné duchovní centrum, středisko moravských Židů, novokřtěnců ( habánů ), i katolických poutí. V Mikulově tak dokázali lidé různých vyznání vedle sebe žít v míru. Mikulov byl ale také důležitým politickým centrem, blíž...
Více

Bärnkopf 2015

Bärnkopf je malá vesnička v Rakousku, přesněji řečeno ve spolkové republice Niederösterreich. Má jenom asi 50km2 a okolo 400 obyvatel. Má statut vzdušných lázní. Naše gymnázium jezdí každoročně na přelomu dubna a května na týdenní jazykový pobyt, kde probíhá výuka němčiny a angličtiny s rodilými mluvčími. Letos jsme oslavili 20. výročí tohoto kurzu. Rády bychom vás seznámili s tím, jak celá akce probíhá. Ráno mají studenti ve svém penzionu snídani a o půl deváté začíná výuka. Po celou dobu...
Více

Setkání mladých dívek ve Stuttgartu

Od 7. 11. do 16. 11. 2014 se tři žákyně 2.B účastnily společně s p. p. Hladkou setkání mladých dívek ve Stuttgartu. Hlavním záměrem projektu bylo seznámit mladé dívky z odlišných částí světa, poznat rozdílnost našich životů a uvědomit si, jak se postupam času mění postavení společnosti k ženám. Projektu se účastnilo osm dívek z České republiky, sedm dívek z Polska, devět dívek z Tunisu, osm dívek z Egypta a samozřejmě také dívky z Německa. Jelikož každá ze skupin dívek má odlišný mateřský jazyk,...
Více

Barevný den v Chajovně

V rámci Barevného dne jsme se už počtvrté vydali do čajovny Chajovna, abychom se učili ochutnávat čaje a pochutnávat si na nich, správně je připravovat postupem kung-fu čcha a vůbec si užít klidné dopoledne: vždyť dobrý čaj přímo vybízí k zamyšlení a klidnému posezení s přáteli. Okusili jsme také raritu - čajové nanuky! Pavel Michele a Olga Hladká
Více

Putovní výstava pro školy BERLÍNSKÁ ZEĎ

Mezi 16. dubnem a 5. květnem měli studenti přímo v naší škole možnost zhlédnout putovní výstavu o Berlínské zdi. Tato výstava vznikla v rámci projektu Moderní dějiny do škol, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Výstava se snaží přiblížit jednu z absurdit nejnovějších dějin – Berlínskou zeď. Studenti se seznámili na historii Berlína s dějinami druhé poloviny 20.století, s rozdělením světa a se studenou válkou. Atmosféru té doby vhodně do...
Více