Cena Učené společnosti České republiky pro našeho studenta Jakuba Dokulila

Jakub Dokulil s Cenou USČR
Dne 20. 5. 2019 se v pražském Karolinu – historickém sídle Univerzity Karlovy – konalo slavnostní XXV. valné shromáždění Učené společnosti České republiky. Zúčastnily se ho vynikající osobnosti české a slovenské vědy, jako např. Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. – předsedkyně Učené společnosti České republiky, doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. – prorektor UK pro vědeckou činnost, RNDr. Jiří Grygar, CSc. – předseda Učené společnosti České republiky z let 2004 – 2008, a mnoho desítek dalších špičkový...
Více