2. 5. 2023

Gymnázium Křenová

Výsledky přijímacího řízení 2023/24

Výsledky uchazečů o studium byly zveřejněny v pondělí 2. května 2023 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy.

Čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium.

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Šestileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro šestileté studium.

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Výsledky uchazečů o studium budou zveřejněny v úterý 2. května 2023 v 7:00 na vývěsce u recepce školy a ve 12:00 na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v úterý 2. 5. 2023 mezi 7:00 a 17:00 a ve středu 3. 5. 2023 mezi 7:00 a 12:00.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně v hovorně školy (naproti recepce školy) v úterý 2. 5. 2023 od 7:00 do 17:00 a ve středu 3. 5. 2023 od 7:00 do 12:00Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 4. 5. 2023 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Více informací