19. 5. 2023

Gymnázium Křenová

Výsledky přijímacího řízení 2023/24 - náhradní termín

Výsledky uchazečů o studium byly zveřejněny  19. května 2023 v 11:00 na vývěsce u recepce školy a ve 11:00 na webových stránkách školy.

Čtyřleté studium - náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení pro čtyřleté studium (náhradní termín).

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Šestileté studium - náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení pro šestileté studium  (náhradní termín).

Tabulka pro přepočet bodů výsledků z CERMATu na výsledné body.

Rozhodnutí o nepřijetí v písemné formě je možné vyzvednout osobně  v pondělí 22. 5. 2023 a úterý  23. 5. 2023 mezi 7:00 a 15:30. Po převzetí je možno podat proti tomuto rozhodnutí ihned odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou dne 25. 5. 2023 zaslána poštovní přepravou do vlastních rukou. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.