Školní časopis

Studentský časopis Křenoviny

Křenoviny na naší škole už vycházely v minulých letech. Vydávání časopisu ale nakonec z různých důvodů přestalo, a tak škola v tomto mezidobí neměla žádný studentský časopis.

Ve školním roce 2012/2013 jsme se rozhodli s paní profesorkou Bosákovou tradici Křenovin obnovit a pustili jsme se do toho ze všech sil. I přes to, že nemáme nejlepší technické zázemí, snažíme se vytvářet co nejlepší časopis pro všechny, kteří jsou spjati s Křenkou. Tato naše snaha byla několikrát oceněna v soutěži Školní časopis roku. Můžeme například uvést 1. místo v krajském kole soutěže v roce 2014, diplom za nejlepší obsah v kraji z roku 2015, cenu poroty z celostátní soutěže v roce 2014,… Dalo by se říct, že už jsme se stali stálým účastníkem soutěže a pokaždé si alespoň něco odneseme (někdy diplomy, někdy pouze zkušenosti z workshopů… ).

Křenoviny mívají okolo dvaceti stránek, na kterých naleznete vše důležité, co se na naší škole děje, a vycházejí přibližně jednou za čtvrtletí. Téměř každá reportáž je doplněna fotografiemi nebo kresbami od našich vynikajících kreslířů a fotografů. V žádném případě nebereme fotografie nebo ilustrace z různých fotobank na internetu, ani nevykrádáme cizí práci. Vše, od článků přes fotografie, grafiku a nakonec i tisk a distribuce po třídách, je práce studentů gymnázia a pana profesora Kubíka, který obětavě pomáhá s tvorbou časopisu. Současnou šéfredaktorkou je Šárka Vanková.

Celá redakce Křenovin  bude ráda, když nám věnujete alespoň trochu dnes tolik vzácného času a podíváte se na naši práci. Zároveň také doufáme, že se stanete našimi stálými čtenáři. Pokud budete mít jakékoliv výhrady, připomínky, vzkazy, rady nebo tipy na články, budeme rádi, když nám napíšete na email krenoviny36@gmail.com. Předem děkujeme.

Starší vydání Křenovin najdete na této webové stránce.