Projekty

Projekty, do kterých je naše škola zapojena:

1. Nový směr k získání mezinárodních zkoušek z jazyka

Projekt probíhající v letech 2009 – 2012. V současné době realizován v režimu udržitelnosti.

Více informací najdete na zde .

2. Podpora výuky v Č, D, I, M, Z a ZSV – šablony

Projekt realizován v období 2012 – 2014. Výstupem projektu jsou digitální učební materiály (DUM), které budou zveřejněny po ověření ve výuce.

V rámci šablon I/2 a III/2 byly zpracovány  a ověřeny tyto VM a DUMy:

Matematika
– stereometrie (3. ročník).  Anotace.
– konstrukční úlohy (2. ročník). Anotace.
– komplexní čísla (4. ročník). Anotace.
– posloupnosti a řady (4. ročník). Anotace.
– analytická geometrie – kuželosečky (3. ročník). Anotace.
– shodná a podobná zobrazení (2. ročník). Anotace.

Český jazyk
– česká a světová literatura 19. století (3. ročník). Anotace
– česká a světová literatura 1. poloviny 20. století (3. ročník). Anotace
– česká a světová literatura 2. poloviny 20. století (4. ročník). Anotace
– jazyková a sociální komunikace, jazyková kultura (4. ročník). Anotace
– skladba (3. ročník). Anotace
– česká literatura 1. poloviny 20.století (4. ročník). Anotace
– slovní zásoba a tvoření slov (2. ročník). Anotace

 Dějepis
– československo a české země od roku 1918 do současnosti (4. ročník). Anotace
– vybrané kapitoly ze světových dějin 20. století (4. ročník). Anotace
– dějiny umění (1. ročník). Anotace

Informatika
– číslicové počítače (1. ročník). Anotace
– počítačové sítě (4. ročník). Anotace
– počítačová grafika a multimédia (1. ročník). Anotace

Zeměpis
– fyzicko–geografická sféra (FGS)  (1. ročník). Anotace
– socio-ekonomická sféra (SES) (1. a 2. ročník). Anotace
– česká republika (2. ročník). Anotace

Základy společenských věd
– sociologie (2. ročník). Anotace
– politologie, právo (3. ročník). Anotace
– filozofie, religionistika, etika (3. a 4. ročník). Anotace

Vytvořené DUMy budou na požádání poskytnuty ostatním pedagogickým pracovníkům ze SŠ ČR.V případě zájmu pošlete e-mail na adresu: staral(zavinac)gymkren.cz

3. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Projekt realizován v období 2013 – 2015. Více zde.

4. Šablony 2017

Projekt realizován od 1. 10. 2017.

Leták publicity.

Projekt bude využit především k podpoře osobnostního a profesního rozvoje pedagogů a zapojení odborníků z praxe do výuky na našem gymnáziu.

opvvmsmt-logo

Naše škola dále navázala spolupráci s Masarykovou univerzitou v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání. Informace o projektu najdete  zde. Aktuální newsletter je zde.