Odborná činnost na Křence


Aktuality

 • Okresní kolo SOČ se koná v úterý 26.3.2019 na Gymnáziu Brno – Řečkovice, T. Novákové.
  Přihlášky do SOČ se zasílají do 22.2.2019 a školní kola probíhají v únoru v seminářích. Pokud práce neprojde školním kolem, nepostupuje do výběru prací SOČ, proto je důležitý školní garant práce.
  Jestliže nemáte školního garanta práce, což může být váš učitel semináře, zastavte se za Z. Kadeřábkem v kabinetě matematiky v 2.patře.
 • Vědecké projekty pro středoškoláky
  Tento projekt je určen PRO VYSOCE MOTIVOVANÉ STŘEDOŠKOLSKÉ STUDENTY, kteří mají zájem svou SOČ z oblasti BIOLOGIE a CHEMIE, nově i fyziky a chemie, matematiky i geologie či geografie zpracovat ve vědecké laboratoři. Jedná se o setkání s vedoucími prací SOČ. Nezapomeňte se registrovat.
  Setkání probíhá v termínech
  7.2.2019 od 9:00 hod. (UKB MU- biologie, chemie, biochemie, molekulární biologie, botanika a zoologie)
  8.2.2019 od 9:00 (Kotlářská 2, MU – fyzika, matematika, antropologie, geologie, geografie)
 • Témata nabízená naším gymnáziem a dalšími institucemi – nová témata z PřF – Geologie
 • SOČ v oblasti IT – Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie
  Nabídka tvorby SOČ v rámci projektu s cílem vývoje databázového systému s jednoduchým webovým rozhraním pro zadávání a zobrazování dat. Postupně bude potřeba přidat autentizaci uživatele, filtrování a vyhledávání, napojení na Request Tracker atd.

  Pro podrobnější informace se ozvěte Z. Kadeřábkovi.
 • Nabídka ke spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU (např. obory Chemoinformatika, bioinformatika a další).
  • Zkoumáme strukturu stavebních látek živých organismů
  • Vyvíjíme průlomové metody a programy
   Příkladem je projekt virtuálního mikroskopuChcete pracovat s námi?
   Hledáme talentované studenty pro spolupráci v rámci SOČ nebo projektů (pište na mail svobodova@chemi.muni.cz nebo přes Z. Kadeřábka, případně vaši chemikářku)


 Proč psát odbornou práci už na gymnáziu?

 • Osobnostní i odborný rozvoj studenta
 • Poznání vysokoškolského prostředí, práce ve vědecké laboratoři
 • Využití zkušeností se psaním odborné práce na SŠ při tvorbě bakalářské práce
 • Přijetí na vysokou školu bez přijímacích zkoušek
 • Být jeden z Nadáčů
  Nadáči – to je úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje. Často patří mezi nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají a vymýšlí. Každý rok od prváku na střední až do třeťáku na vysoké dostávají 30 000 Kč na své sebevzdělávání. A i ty můžeš patřit mezi ně!

Středoškolská odborná činnost

 • Obrovský náskok před svými vrstevníky
 • Seznámení s akademickým prostředím a s psaním odborné práce
 • Možnost zařazení do programu podpory nadaných studentů (JCMM)

Jak vypadá odborná práce?

Jak přihlásit dokončenou práci SOČ?

Harmonogram středoškolské odborné činnosti.

Přihlašování vašich prací musí proběhnout do února 2019 po konzultaci s vedoucím práce, příp. školním garantem. Odborná práce, která neprošla školním kolem, je automaticky vyřazena ze školního výběru prací SOČ.

 • Přihláška SOČ bude otevřena ve druhé polovině ledna 2019 na https://socv2.nidv.cz/.
  Co vše udělat k přihlášení do soutěže SOČ? Návod k vyplnění přihlášky naleznete zde: http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/
 • Práce musí být obhájena do poloviny února po dohodě s vedoucím práce, příp. školním garantem. Do okresního kola SOČ postupují v každém oboru tři nejlepší práce ze školního kola.
 • Vytištěnou a svázanou práci v jednom vyhotovení včetně podepsané webové přihlášky (část A, B, C) zašlete či doručte do 22.2.2019 na adresu: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50 602 00 Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz .
 • Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola prostřednictvím portálu https://www.chces-soutezit.cz/.

Spolupráce na odborné práci a zdroj možných témat

 • Studenti píší odborné práce pod vedením středoškolských učitelů nebo spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti, soukromými firmami
 • Téma odborné práce zkonzultujte s vaším učitelem, případně se zastavete za Z. Kadeřábkem. Pro inspiraci lze nahlédnout na nabízená témata naším gymnáziem a dalšími institucemi – přehled nových nebo minulých témat. Spolupráci s dalšími institucemi rádi rozšíříme, stačí projevit zájem!

 • Motivace pro školní rok 2018/19 – Otevřená věda 

  • Akademie věd České republiky pod hlavičkou projektu Otevřená věda realizuje Vědecké stáže. Termín pro podávání přihlášek se blíží, zaregistrovat se lze do 30. 11. 2019. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti zde.
  • Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd po celé České republice.

  • Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2018.  Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou nabízené stáže nejrůznějších témat přírodníchtechnickýchhumanitních a společenských věd.

 • Humanitní vědy dokořán na FF MU
  • Vyzkoušejte si studium zajímavých témat z Filozofické fakulty MU v podobě minikurzu, který vám zabere 1-2 hodiny a je zcela online.
  • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.

ff_mu

 • Touch Econ – Vyzkoušejte si studium VŠ!
  • Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.
  • Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek.
  • Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.