Odborná činnost na Křence


Přihlašování prací SOČ

 • Okresní kolo SOČ se koná v úterý 26.3.2019 na Gymnáziu Brno – Řečkovice, T. Novákové.
  Inspirujte se prezentacemi SOČek v okresu Brno-venkov, které probíhá v úterý 19.3. na naší škole. Prezentace práce musí představit hlavně metodiku práce, vaše výsledky a měla by trvat 10 min. Více naleznete na soc.cz.

Aktuality

 • Témata SOČ od JCMM
  Ve dnech 6. 3.‒ 24. 3. 2019 se můžete přihlásit k nově vyhlášeným tématům SOČ. Každý z vás si může přihlásit 2 témata, z nichž jedno si určí jako prioritní (nová témata lze vidět po přihlášení). Předpokladem účasti studenta v SOČ je:

  • vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu,
  • doložení doporučení studenta do projektu SOČ učitelem gymnázia – potvrzení vyřizuje Z. Kadeřábek (pro potvrzení se zapište zde). Nebude-li doporučení studenta dodáno do 24. 3. 2019, nebude vaše přihláška přijata.
  • podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2019.

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě si prostudovat pravidla, harmonogram programu a web www. sockari.cz. Odpovědi na případné dotazy získáte na FAQ. Proč psát odbornou práci už na gymnáziu?

 • Osobnostní i odborný rozvoj studenta
 • Poznání vysokoškolského prostředí, práce ve vědecké laboratoři
 • Využití zkušeností se psaním odborné práce na SŠ při tvorbě bakalářské práce
 • Přijetí na vysokou školu bez přijímacích zkoušek
 • Být jeden z Nadáčů
  Nadáči – to je úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje. Často patří mezi nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají a vymýšlí. Každý rok od prváku na střední až do třeťáku na vysoké dostávají 30 000 Kč na své sebevzdělávání. A i ty můžeš patřit mezi ně!
 • EXPO SCIENCE AMAVET – soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže
  Soutěž středoškolských vědecko-technických projektů, které mohou být technického, přírodovědného, humanitního i jiného zaměření. Musí však být zpracovány s použitím vědeckých postupů a řádně zdokumentovány. Dále musí být studenti schopni svůj projekt prezentovat laické veřejnosti a obhájit jej před odbornou porotou.
 • STAVOKS – vědecko-odborná konference studentů středních škol na Stavební fakultě VUT v Brně
  Konference je určena pro studenty gymnázia, středních odborných škol či technických lyceí. Jako příspěvek konference lze přihlásit ročníkový nebo maturitní projekt, projekt středoškolské odborné činnosti, model, zajímavý detail projektu, referát, atd. Přihlášeny mohou být i již jinde prezentované práce.
  Příspěvky jsou dělěny do sekci:

  • Architektura, design a model
  • Pozemní stavby a technologie
  • Konstrukce a dopravní stavby
  • Jiné projekty

Středoškolská odborná činnost

 • Obrovský náskok před svými vrstevníky
 • Seznámení s akademickým prostředím a s psaním odborné práce
 • Možnost zařazení do programu podpory nadaných studentů (JCMM)

Jak přihlásit dokončenou práci SOČ?

Harmonogram středoškolské odborné činnosti.

Přihlašování vašich prací musí proběhnout do února 2019 po konzultaci s vedoucím práce, příp. školním garantem. Odborná práce, která neprošla školním kolem, je automaticky vyřazena ze školního výběru prací SOČ.

 • Přihláška SOČ bude otevřena ve druhé polovině ledna 2019 na https://socv2.nidv.cz/.
  Co vše udělat k přihlášení do soutěže SOČ? Návod k vyplnění přihlášky naleznete zde: http://www.soc.cz/jak-vyplnit-prihlasku-soc/
 • Práce musí být obhájena do poloviny února po dohodě s vedoucím práce, příp. školním garantem. Do okresního kola SOČ postupují v každém oboru tři nejlepší práce ze školního kola.
 • Vytištěnou a svázanou práci v jednom vyhotovení včetně podepsané webové přihlášky (část A, B, C) zašlete či doručte do 22.2.2019 na adresu: Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50 602 00 Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz .
 • Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola prostřednictvím portálu https://www.chces-soutezit.cz/.

Jak vypadá odborná práce?

Spolupráce na odborné práci a zdroj možných témat

 • Studenti píší odborné práce pod vedením středoškolských učitelů nebo spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti, soukromými firmami
 • Téma odborné práce zkonzultujte s vaším učitelem, případně se zastavete za Z. Kadeřábkem. Pro inspiraci lze nahlédnout na nabízená témata naším gymnáziem a dalšími institucemi – přehled nových nebo minulých témat. Spolupráci s dalšími institucemi rádi rozšíříme, stačí projevit zájem!

 • Motivace pro školní rok 2018/19 – Otevřená věda 

  • Akademie věd České republiky pod hlavičkou projektu Otevřená věda realizuje Vědecké stáže. Termín pro podávání přihlášek se blíží, zaregistrovat se lze do 30. 11. 2019. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti zde.
  • Cílem aktivity je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Stáže se konají pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků na jednotlivých pracovištích Akademie věd po celé České republice.

  • Stáže budou probíhat po dobu dvanácti měsíců od ledna do prosince 2018.  Studenti mohou vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou nabízené stáže nejrůznějších témat přírodníchtechnickýchhumanitních a společenských věd.

 • Humanitní vědy dokořán na FF MU
  • Vyzkoušejte si studium zajímavých témat z Filozofické fakulty MU v podobě minikurzu, který vám zabere 1-2 hodiny a je zcela online.
  • Kurzy mohou překvapit spojením humanitních věd s nečekaným prostředím (např. vysvětlování lingvistiky pomocí basketbalu) anebo unikátními záběry z míst, kam se běžně lidé jen tak nedostanou (např. průchod vzácnými středověkými dveřmi přímo v Římě). Studenti zároveň nahlédnou i do zákulisí natáčení.

ff_mu

 • Touch Econ – Vyzkoušejte si studium VŠ!
  • Touch Econ je program určený pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Jeho cílem je umožnit studentům absolvovat vybrané předměty ve standardním vysokoškolském režimu a zažít tak svobodnou atmosféru vysokoškolského studia i povinnosti s ním spojené již v průběhu středoškolských studií.
  • Účast v programu je zdarma. Při splnění podmínek programu mohou být studenti přijati ke standardnímu studiu na ESF MU bez přijímacích zkoušek.
  • Předměty pro podzimní i jarní semestr si můžete zaregistrovat zde.