Ekologická olympiáda mládeže

Ekologická olympiáda mládeže

Zaměření soutěže

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Soutěží tříčlenné týmy středoškoláků.

Průběh soutěže

Soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, …) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Výhody účasti na krajských kolech soutěže

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové ad.).

Více na webu soutěže: www.ekolympiada.cz/o-soutezi/

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Pavlínu Sedláčkovou: třetí patro gymnázia nebo mail: sedlackova@gymkren.cz