Ekokurz

Ekokurzy 2019 – Kaprálův mlýn

Studenti si volí ze tří variant programů:

  • První varianta – poznávací – poznávání rostlin a živočichů různých biotopů, seznámení s historií osídlení Moravského krasu lidmi.
  • Druhá varianta – výzkumná – základy vědeckého výzkumu – biologie, chemie, geologie. Na konkrétních výzkumech si studenti vyzkouší metodiku vědecké práce, vyhodnocení a prezentaci výsledků.
  • Třetí varianta – technologie pro XXI. Století – seznámení s principy fungování ekologicky šetrných technologií, hodnocení energetické náročnosti budov, zhodnocení návratnosti investic do ekotechnologií.

Za příznivých podmínek mají účastníci kurzu možnost vyzkoušet zážitkové aktivity – slaňování nebo speleologický průzkum jeskyní, aquazorbing.

Místo pobytu

Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s., Ochoz u Brna 235, 664 02, tel: 544 212 993
www.kapraluvmlyn.cz

Termíny

10. 6. – 12. 6. 2019 (2.B, 2.C)
12. 6. – 14. 6. 2019 (4.A, 2.D)

Projekty z Ekokurzu budou zahrnuty do klasifikace prvního pololetí třetího ročníku z biologie.

Nezúčastněným bude zadán odpovídající projekt k samostatnému vypracování, který budou prezentovat v hodině biologie.

Cena 800 Kč

Zahrnuje:

  • ubytování
  • stravu 5x denně včetně nápojů
  • celodenní program pod vedením vyškolených lektorů

Platby probíhají ve dvou etapách na účet školy: 100234621/0100 pod osobním číslem studenta (VS)

  • záloha 400 Kč do konce listopadu 2018
  • doplatek 400 Kč do konce dubna 2019