Ekokurz

Ekokurzy 2020 – Kaprálův mlýn

Zaměření

Poznávání rostlin a živočichů různých biotopů, seznámení s historií osídlení Moravského krasu lidmi. Objasnění principů fungování ekologicky šetrných technologií, hodnocení energetické náročnosti budov a návratnosti investic do ekotechnologií. Na konkrétních výzkumech si studenti vyzkouší metodiku vědecké práce, vyhodnocení a prezentaci výsledků.

Místo pobytu

Kaprálův mlýn, z.s., Ochoz u Brna 235, 664 02, tel: 544 212 993
www.kapraluvmlyn.cz

Termíny

4.A: 4.5 – 6.5 2020
2.C: 1.6 – 3.6 2020
2.B: 3.6 – 5.6 2020
2.D: 15.6 – 17.6 2020
2.E: 17.6 – 19. 6 2020

Projekty z Ekokurzu budou zahrnuty do klasifikace prvního pololetí třetího ročníku z biologie.

Nezúčastněným bude zadán odpovídající projekt k samostatnému vypracování, který budou prezentovat v hodině biologie.

Cena: 800 Kč – platba na účet školy: 100234621/0100 pod osobním číslem studenta (VS) do 30.11 2019

Zahrnuje:

  • ubytování
  • stravu 5x denně včetně nápojů
  • celodenní program pod vedením vyškolených lektorů