Ekologická výchova

Ekokurzy 2018 – Kaprálův mlýn

Zaměření EKOKURZŮ

Studenti se v praxi seznámí s principy fungování ekologicky šetrných technologií, ve skupinách prozkoumají zoologii a botaniku různých biotopů, krajinotvorné prvky krasových oblastí a historii osídlení Moravského krasu lidmi. Na konkrétních výzkumech si vyzkouší metodiku vědecké práce, vyhodnocení a prezentaci výsledků výzkumů.

Za příznivých podmínek mají účastníci kurzu možnost vyzkoušet zážitkové aktivity – slaňování nebo speleologický průzkum jeskyní.

Místo pobytu

Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s., Ochoz u Brna 235, 664 02, tel: 544 212 993
www.kapraluvmlyn.cz

Termíny

18.6. – 20. 6. 2018 (4. A, 2. B)
25. 6. – 27. 6. 2018 (2. C, 2. D)

Cena 1300 Kč

Zahrnuje:

  • ubytování
  • stravu 5x denně včetně nápojů
  • celodenní program pod vedením vyškolených lektorů

Nezahrnuje:

  • dopravu na místo konání Ekokurzu a zpět. Na exkurzi se dopravíme linkovým autobusem ze zastávky MHD Stará osada. Využijeme zóny 100, 101 a 210. Pro držitele předplatní jízdenky na zóny 100 a 101 je třeba dokoupit jízdenku na jednu zónu – podle aktuálního ceníku 16 Kč na jednu jízdu.

Platby probíhají ve dvou etapách na účet školy: 100234621/0100 pod osobním číslem studenta (VS)

  • záloha 600 Kč do konce listopadu 2017
  • doplatek 700 Kč do konce dubna 2018

V týdnu 16.10 – 20.10 2017 proběhnou informační schůzky o EKOKURZECH pro studenty.
Rodiče budou o EKOKURZECH informováni na třídních schůzkách 7.11. 2017.

Varianty programů

Studenti mají možnost volby ze tří variant programů: