111. výročí založení školy

Když nastala doba příprav oslavy dalšího kulatého výročí založení naší školy, bylo zřejmé, že číslovka 110 bude jen jednou z dalších v řadě, která vyplňuje mezeru mezi ještě kulatějším stým a sto padesátým výročím. Zajisté by oslavy i připravovaný almanach toto výročí připomínaly důstojně. Stačila však jedna nevinná myšlenka a historie se, jak mívá ve zvyku, ubírala neočekávanou cestou. Číslovka 111 je až příliš lákavá a mimořádná, aby nebyla využita pro naši věc. Ano, rozhodli jsme se slavit sto jedenácté výročí založení školy a magických tří jedniček hodláme využít v každém směru.

Koncepce oslav i připravovaného almanachu má odrážet výjimečnost výročí. Ve spolupráci s Klubem absolventů naší školy byly oslavy rozvrženy do tři vrcholů. Prvním byla Výroční plesová noc, která proběhla 12. ledna 2018. Ještě před plesem byly natočeny tři videopozvánky, v nichž hlavní role ztvárnili samotní učitelé. Rozlehlý pavilon G2 brněnského výstaviště se pak stal místem setkání více než 1200 absolventů i studentů, stejně jako současných a bývalých učitelů školy. Ze všech stran se ozývala chvála na velkorysé pojetí plesu, na kterém měl lví podíl Klub absolventů.

Videopozvánky i odkazy na fotogalerie naleznete na webu plesu nebo na na facebooku události. Videoreportáž je ke zhlédnutí zde.

Druhým vrcholem oslav se stal Den studentů školy, který proběhl v pátek 5. října 2018 v areálu školy za účasti současných učitelů a studentů. Naplánovány byly debaty s významnými absolventy, netradiční výuka některých předmětů, přehlídka prací SOČ i studentských filmů, vědomostní kvíz a šifrovací hra, sportovní utkání v netradičních disciplínách, výstava artefaktů z historie školy umístěná na půdě atd. Program dne je přístupný zde.

Den plný aktivit, zábavy, poučení i vzpomínání zachytil náš student Richard Řehulka na video. Podívat se na něj můžete zde.

O den později v sobotu 6. října 2018 proběhl pod patronací Klubu absolventů třetí část oslav – Den absolventů školy. Den začal v 9:00 slavnostní mší v Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a pokračoval od 10:00 v prostorách školy dalším programem, kterým si naši hosté připomenou historii i současný život školy. Návštěvníci si mohli v areálu školy prohlédnout výstavu historických tabel a fotografií nebo výstavu z historie školy, poslechnout si vystoupení školního pěveckého sboru nebo hudebních skupin složených z absolventů, mohli také využít příležitosti a setkat se s bývalými spolužáky ve „své“ třídě.

Článek o průběhu dne si přečtěte zde. Video Richarda Řehulky je zde.

V rámci oslav jsme také připravili vydání almanachu. Navazujeme na grafickou tradici almanachů z dřívějších let, ačkoliv obsah by měl reflektovat „jinakost“ výročí. Na jeho stránkách najdete příspěvky o historii i o současném dění ve škole, také seznamy absolventů a učitelů školy od roku 1907.

 

Almanach GBK 2018

 

Co popřát škole a lidem v ní do dalších let? Snad aby čelila nástrahám dějinných událostí stejně udatně jako doposud. Aby učitelé vytvářeli studentům živnou půdu pro zvídavost a radost z vědění, pro růst jejich sebevědomí a občanské zodpovědnosti. Aby její absolventi završili léta prožitá na škole s vědomím, že je škola připravila nejen na jejich odbornou kariéru, ale že také zušlechtila to lidské v nich. A nakonec, aby se všichni vzájemně snažili o klidnou a přátelskou atmosféru uvnitř školy, aby ji pak, až jednou odejdou, mohli šířit i mimo její zdi.

1501281_111_vyroci_zalozeni_gymnazia_brno_krenova