How To Make Your Essay Next Day

You may be quite sure that if you're in school or whether you have just graduated, then you've probably written a good number of essays to your school assignments, your exams and your future careers. Today you will be facing a very important decision about how to distribute these essays, especially in the event you would love to have them (Pokračování textu…)
Více

Školní kolo přehlídky prací SOČ

soc
Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů.  Na naší škole byla tento rok největší konkurence v oborech zdravotnictví, biologie nebo strojírenství. V rámci biologie a zdravotnictví jsme museli nominovat do online SOČ pouze 1 - 2 studentské práce, což konkurenci ještě více vyostřilo. Stejně jako v minulém roce museli studenti v rámci školního kola vytvořit video prezentaci své odborné práce, kterou pak posoudí porota v krajském kole. Kra...
Více

Duben, měsíc chemické olympiády, aneb… Začínáme kategorií C!

hořčík
V průběhu měsíce března probíhala školní kola ChO a v dubnu olympiáda vyvrcholila krajskými i národním kolem. Událo se toho opravdu hodně, proto jsme se rozhodli odkrývat naše nemalé úspěchy pomalu a postupně. :-) Začněme tedy kategorií C. Jak již pravidelní čtenáři příspěvků na školním webu tuší, kategorie C je primárně určena pro studenty prvních a druhých ročníků gymnázií (a ekvivalentních ročníků nižších gymnázií). Letos se poprvé na Křence stalo, že se do kategorie C přihlásili dva st...
Více

Provoz školy od 10. května 2021

V souladu s mimořádným opatřením MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízení z 3. května 2021 bude s účinností od pondělí 10. května 2021 probíhat rotační výuka tříd 1.A a 2.A. Budova školy bude otevřena od 7:00 do 16:00 hod. Potvrzení o studiu budou vydávána na recepci školy.
Více