Výsledky přijímacích zkoušek a doručování rozhodnutí

Výsledky uchazečů o studium pro 4leté studium

Tabulka přepočtu bodů pro 4leté studium – přepočet bodů za testy z matematiky a českého jazyka (viz kritéria přijímacího řízení)

Výsledky uchazečů o studium pro 6leté studium

Tabulka přepočtu bodů pro 6leté studium – přepočet bodů za testy z matematiky a českého jazyka (viz kritéria přijímacího řízení)

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hod. (v pondělí 29.6. pouze do 12:00 hod.). Se zápisovým lístkem přineste prosím vyplněný jazykový dotazník.


Rozhodnutí o přijetí ke studiu se přijatým uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným evidenčním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Rozhodnutí v písemné formě bude možné vyzvednout osobně na třídních schůzkách rodičů žáků budoucího 1. ročníku (datum bude upřesněno později, schůzky pravděpodobně proběhnou koncem srpna).

Rozhodnutí o nepřijetí bude dne 17. června 2020 v písemné formě odesláno poštovní přepravou do vlastních rukou zákonného zástupce uchazeče. Po jeho převzetí je možno podat žádost o vydání nového rozhodnutí. O vydání nového rozhodnutí je třeba požádat ředitele školy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení této informace (viz ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020).

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí: Žádost o vydání nového rozhodnutí

Žádost můžete odevzdat osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 16:00 hod. (v pondělí 29.6. pouze do 12:00 hod.).