Krajské kolo SOČ

soc
V polovině května 2020 se uskutečnilo krajské kolo přehlídky prací Středoškolské Odborné Činnosti, kde naši studenti obhajovali své práce netradičně pomocí videí, které si můžete ve většině případů vyhledat na youtube.cz. Krajského kola se účastnilo z naší školy 24 prací, z nichž sedm postoupilo do celostátní přehlídky konané v červnu 2020. Gratulujeme studentům, kteří postoupili do celostátního kola odborných prací SOČ! Krajské kolo Třída Jméno Název Obor 1. 3.D Klára Kadlč...
Více

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštovní přepravou v pátek 22. 5. 2020. Elektronická verze pozvánek byla rozeslána v pondělí 25. 5. 2020. Pozvánka obsahuje: Informace o místě a času konání zkoušek Kritéria přijímacího řízení (zde) Organizační pokyny Gymnázia Brno, Křenová, p. o., pro konání přijímacích zkoušek v roce 2020 - zde (pdf, 367 kB) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - zde (pdf, 254 kB) Pozvánku k přijímacím zkouškám obdrží ...
Více

Informace k průběhu školního roku 2019/2020

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020 s průvodním dopisem ministra Plagy naleznete zde: Informace_k zákonu o MZ a PřZk (pdf, 1570 kB).   Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole - zde Rozvrh konzultací pro studenty maturitního ročníku - zde Termíny maturitních a přijímacích zkoušek - zde   Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků v...
Více

Opatření přijatá v souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole

V souvislosti s obnovením přítomnosti žáků ve škole byla školou přijata následující opatření: Od pondělí 11. 5. 2020 do pátku 29. 5. 2020 budou ve škole probíhat konzultací pro studenty maturitního ročníku. Rozvrh konzultací najdete zde. Škola bude otevřena od 8:00, hlavní vstup nebude zamykán na magnet. Studenti nebudou používat šatny, budou procházet rovnou do učeben či kabinetů. Šatny budou přesto studentům přístupné, aby si mohli odnést své věci. Každý student musí mít sebou mini...
Více

Rozvrh konzultací pro studenty maturitního ročníku

Konzultace pro studenty maturitního ročníku budou probíhat od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020. Rozvrh je naplánován denně od 2. do 5. vyučovací hodiny (9:00 až 12:35), individuálně si mohou vyučující se studenty domlouvat konzultace i v jiné časy.   Konzultace rozvrh 6.A Konzultace rozvrh 4.B Konzultace rozvrh 4.C Konzultace rozvrh 4.D  
Více