SOČkař za pomoci JCMM postavil a rozběhl experiment

soc-rysava
Úkolem studenta Martina Kopeckého v práci SOČ je navrhnout a sestrojit zařízení, tzv. odstředivku, která má simulovat pomocí dostředivé síly vliv zvýšené gravitace na růst vybraných rostlin. Bude analyzována například schopnost rostlin přijímat těžké kovy při zvýšené gravitaci. Vypěstované rostliny budou podrobeny analýze ve spolupráci s Ústavem chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně. Anotace Exoplanety jsou planety, které se nachází mimo sluneční soustavu. Některé zároveň obíhají kole...
Více

Profesor nebo profesorka roku 2020?

Gymnázium Křenová
Stejně jako v minulých letech, i letos máte příležitost zvolit si svého profesora - svoji profesorku roku. Když jsme v roce 2014 vyhlašovali anketu poprvé, přemýšleli jsme, komu bychom v našich studentských letech dali hlas my, kdyby už tehdy anketa existovala. Někdo oceňoval férovost a přísnost, jiný chtěl svým hlasem poděkovat za podporu a přátelství, třetí kantor by vyhrál díky svému vtipu a pohodovosti... A jak jsme se tak o našich učitelích bavili, to, co naše imaginární hlasy spojova...
Více

Exkurze do SIMU

porod dítěte v přímém přenosu
V pondělí 16.12 navštívili studenti biologického semináře paní profesorky Ryšavé simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Toto simulační centrum, zkráceně SIMU, by mělo sloužit pro praktickou výuku budoucích lékařů. I přesto, že budova SIMU bude dokončena až koncem letošního školního roku, Lékařská fakulta si pro nás přichystala menší „ochutnávku“ toho, co nás v budoucnu může čekat. Na začátku exkurze jsme si vyslechli stručnou přednášku o stavbě a využití SIMU, o uni...
Více

Reprezentační ples Gymnázia Křenová – 7. 3. 2020

Reprezentační ples Gymnázia Křenová
Vážení studenti, absolventi, profesoři a všichni přátelé Gymnázia Křenová, po roce vás opět srdečně zveme na Reprezentační ples našeho gymnázia! Ten se bude konat v sobotu 7. března od 19:30 hodin v KC Babylon na Kounicově ulici. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program, slosování o zajímavé ceny a na kapelu Kolorez, která bude po celý večer vytvářet tu správnou plesovou atmosféru! O všem, co vás na plese čeká, vás budeme v následujících týdnech průběžně informovat. Předprodej vstup...
Více

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 a další informace k průběhu přijímacího řízení byly zveřejněny ZDE. Důležité upozornění: V důsledku změny systému financování regionálního školství není možné od 1. ledna 2020 financovat nepovinné předměty ze státního rozpočtu. Tato změna se na naší škole týká především bezplatné přípravy na zkoušky DSD, která byla nabízena pro šestileté i čtyřleté studium. Z důvodu nedostatečného pokrytí finančních prostředků potřebných na tuto výuku byl řed...
Více