Absolventi společně pro dobrou věc!

Den absolventů Gymnázia Křenová nebyl jen dnem plným zábavy, vzpomínání a setkávání, ale i dnem
pomoci potřebným. Po celou sobotu mohli absolventi gymnázia přispívat do charitativní sbírky
na podporu 19letého Erika Čalkovského. Ten je v důsledku dětské mozkové obrny již od dětství
upoután na invalidní vozík. I když Erik pravidelně rehabilituje a jezdí do lázní, postupem času má jeho
tělo stále větší problémy. Z tohoto důvodu mu byla doporučena intenzivní neurorehabilitace, která
však není hrazena pojišťovnou a Erikova rodina si ji nemůže dovolit. A právě uspořádáním charitativní
sbírky jsme chtěli Erikovi a jeho rodině pomoci ulehčit jejich nelehkou situaci.
Podpořit sbírku bylo možné několika způsoby ‒ koupí buchty od našich milých profesorů
a profesorek, koupí uměleckých předmětů věnovaných absolventy a profesory gymnázia,
vyzkoušením tzv. body-zorbingu či přispěním do volně přístupné kasičky umístěné v přízemí školy.
Zásluhou všech, kdo do sbírky přispěli svým uměleckým či kulinářským dílem, zásluhou studentů
gymnázia, kteří se sbírkou na Dni absolventů aktivně pomáhali, a v neposlední řadě samozřejmě
zásluhou všech finančních dárců se ve sbírce podařilo vybrat 12 400 Kč ‒ částku, která Erikovi
předplatí rehabilitace na celé 3 měsíce!
Všem dárcům i dalším osobám, které se na sbírce podíleli, velice děkujeme a Erikovi přejeme spoustu
úspěchů do budoucna!

Za Klub absolventů
Miroslava Stejskalová

IMG_20181006_161739 IMG_20181006_133239 IMG_5902 IMG_5887