12. ročník Memoriálu Jaroslava Kadlece v šachu

20181017_140009
Dne 17. 10. 2018 se konal 12. ročník Memoriálu Jaroslava Kadlece v šachu. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů, kteří změřili svoje síly v sedmi kolech. Hrálo se švýcarským systémem řízeným počítačem. Vítězství vybojoval Jakub Sochor z 2. A, který získal 5,5 bodů ze sedmi možných. Stejného počtu bodů dosáhli hráči na 2. a 3. místě, tak o pořadí rozhodlo doplňkové kritérium, tzv. „buchholz“, které zohledňuje kvalitu soupeřů, s nimiž hráči hráli. První čtyři hráči budou reprezentovat školu na pře...
Více

Profilace studia – Druháci v ABB a na Science slamu MU

IMG_1148
V rámci přípravy druhých ročníků na budoucí profilaci jejich studia se na podzim uskutečňují dvě důležité akce - exkurze do firmy ABB a Science slam Masarykovy univerzity. Obě akce se navzájem doplňují a ukazují studentům jejich možné uplatnění na trhu práce. Science slam je o předávání nadšení pro vědu a výzkum. Učinkující mladí vědci chtějí, aby se v Česku mluvilo o vědě mluvilo. A to nejen na odborných konferencích a v laboratořích, ale aby každý věděl, jaké výzkumy se u nás dělají a proč ...
Více

Den absolventů aneb Oslava 111. výročí

6. října 2018 proběhl Den absolventů Gymnázia Brno, Křenová, který završil oslavy 111. výročí založení školy. Akci, kterou zorganizoval Klub absolventů, zahájila v 9 hodin mše v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou celebroval biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., rovněž absolvent gymnázia, a hudebně ji doprovodil školní pěvecký sbor. Následně byl zahájen program v samotných prostorách gymnázia. Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Miroslava Marka následoval křest almanachu, vyda...
Více