Dějepisná exkurze do Mikulova

Mikulov_(Nikolsburg)_-_zámek
Ve čtvrtek 14.června jsme jeli po stopách Liechtensteinů a Dietrichsteinů do Mikulova. Město vyrostlo na jantarové stezce, na moravsko – rakouské hranici a na dlouhá staletí se stalo sídlem mocných šlechtických rodů Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Ti z něj učinili významné duchovní centrum, středisko moravských Židů, novokřtěnců ( habánů ), i katolických poutí. V Mikulově tak dokázali lidé různých vyznání vedle sebe žít v míru. Mikulov byl ale také důležitým politickým centrem, blíž...
Více

Úspěchy v celostátní přehlídce SOČ

35463414_10214685921936008_5902957220026384384_n
O SOČce se říká, že je to jedna z nejprestižnějších soutěží u nás. Studenti nejprve tráví dlouhé hodiny v laboratořích, pak se týdny vztekají nad textovým editorem a nakonec přesvědčují porotu o tom, že všechna tato práce je prostě nejdůležitější a měla by vyhrát. A právě letos se povedlo šestici studentům z našeho gymnázia, být natolik přesvědčivý, že se se svými pracemi dostali až na celostátní přehlídku Středoškoslké odborné činnosti, která se letos konala v Olomouci. Jelikož celostátko už...
Více

Seminář z matematiky na VUT

IMG_0084
Poslední červnový seminář z matematiky vzal třeťáky na Ústav matematického inženýrstvá VUT v Brně. Studenti se dozvěděli, kde využít vektorovou algebru, derivace nebo diferenciální rovnice. Řízení robotického hada(doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.) Robotický had ukázal studentům, že tři rozměry jsou na pohyb velmi  málo. Robot se pohybuje pomocí vektorového pole a pomocí derivací se můžeme dostat do míst, kam nás bez další námahy vektorové pole nepustí. Zpracování obrazových dat z průmyslové CT...
Více

KVÍZ: Znáte Gymnázium Křenová a jeho okolí?

Kviz-obr04
Každý, kdo delší dobu dochází (nebo docházel) do naší školy, by ji měl znát. Ve 111 letech její historie se však najde i něco nového, nebo něco, co překvapí i zkušenější. Pokud si chcete ověřit, jak jste na tom se znalostmi vy, zkuste si následující kvíz: 1. V hlavní budově naší školy se mezi přízemím a prvním patrem nachází pamětní deska, která připomíná prvního ředitele. Právě tento člověk vymohl ještě za Rakouska-Uherska, že byla postavena nová budova. Jmenoval se: a) František Šujan b)...
Více

Výsledky testu Znáte Gymnázium Křenová a jeho okolí?

1. a Prvním ředitelem II. české reálky (tzn. prvním ředitelem našeho ústavu) byl František Šujan (* 1859 – † 1944). Byl ředitelem od roku 1907 do roku 1925. Často je zmiňován jako zanícený historik, protože je autorem 140 prací z moravských a brněnských dějin. Jeho aprobace však byla širší – na Filozofické fakultě české univerzity v Praze vystudoval kromě dějepisu i zeměpis a češtinu. Byl členem mnoha spolků – od Musejního spolku brněnského až po Královskou českou společnost nauk. Zajímalo h...
Více