Brno barokní

IMG_20180426_152525
S dějepisným seminářem jsme ve čtvrtek 28. dubna opět vyrazili do terénu, tentokrát po stopách brněnského baroka. Fundovaným průvodcem nám stejně jako při gotické exkurzi byl Bc. Jan Locker. Barokní vycházku jsme zahájili návštěvou minoritského kostela a lorety, u nichž jsme se seznámili s původem barokního slohu a jeho zákonitostmi. Dále jsme zamířili na Dolní rynk k morovému sloupu. Vrcholem naší prohlídky byl dominikánský komplex Nové radnice a přilehlý kostel sv. Michala na tehdejším Rybn...
Více

Eliška Čechovská přivezla z Prahy zlato

Po vítězství Elišky Čechovské (3.A) v Olympiádě z němčiny v krajském kole přichází další obrovský úspěch. Eliška se v ústředním kole soutěže v německém jazyce v kategorii III B umístila na úžasném prvním místě a postupuje do internacionálního kola ve Freiburgu. Diplom jí byl předán na velvyslanectví SRN v Praze. Blahopřejeme.
Více

Historická exkurze do Drážďan a okolí

04_Míšeň
Ve středu 4.4.2018 jsme vyrazili zkoumat historii Německa, hlavně Saska. Cestou jsme nemohli vynechat horu Říp s románskou rotundou svatého Jiří. Vystoupali jsme na vrchol jako kdysi praotec Čech. Po sestupu jsme pokračovali navštívit perlu Saského Švýcarska – most Bastei . Z bašty úzkého skalního útesu ve výšce 194 m nad hladinou řeky Labe se nabízejí široké výhledy na údolí řeky a na Labské pískovce. Skalní most Basteibrücke pochází z roku 1851, kdy nahradil původní dřevěný most z...
Více

Dějepisná exkurze 2.B do Žďáru nad Sázavou

zelená hora
Ve středu 4. dubna naše třída absolvovala dějepisnou exkurzi do krásného města - Žďáru nad Sázavou. Na programu bylo absolvování výukového programu Muzea nové generace pod názvem Stabilitas loci – Žďárský klášter v labyrintu času a prohlídka poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. V muzeu pro nás měla paní průvodkyně připravenou interaktivní prohlídku, pomocí panelů a dalších informací jsme zjišťovali odpovědi na zadané otázky. S výsledky našeho bádání jsme seznámili spolužáky p...
Více

Romeo je banán? + VIDEA

shakespear
Nedávno jsme v literatuře narazili na Stratfordského rodáka, který podle některých zlých jazyků ani nebyl. Ano, mluvím o samotném Williamu Shakespearovi. Jelikož jsou jeho díla na našem povinném seznamu četby, tak jsme dostali za úkol přečíst si buď Hamleta, nebo Romea a Julii. Poté jsme měli za úkol zahrát loutkové divadlo na téma těchto divadelních her, výběr loutek byl čistě na nás. Jedna skupina použila oplatky, jiná  opravdu širokou paletu předmětů a v neposlední řadě bylo na jevišti vidět ...
Více